Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018 rok w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu

 

L.P. NAZWA  ZADANIA rodzaj zamówienia  przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia orientacyjna wartość zamówienia /brutto/ planowany termin wszczęcia zamówienia w ujęciu kwartalnym
1 Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 18 359 541,62 zł I kw.
2 Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku Serbinowska - Staszica (WPF) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 4 200 000,00 zł II kw
3 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Robota budowlana Przetarg nieograniczony 240 000,00 zł II kw
4 Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 000 000,00 zł I kw.
5 Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok) B.O. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł III kw.
6 Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka) B.O. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł II kw.
7 Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych Usługa Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kw.
8 Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej Robota budowlana Przetarg nieograniczony 600 000,00 zł I kw.
9 Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 378 000,00 zł I kw.
10 Remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sąsiedzkiej do działki 32/3 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 130 000,00 zł II kw
11 Wzmocnienie poboczy na ul. Nędzerzewskiej Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000,00 zł II kw
12 Wzmocnienie poboczy na ul. Sulisławickiej Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000,00 zł II kw
13 Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 126 000,00 zł II kw
14 Ścinka pobocza na terenie m. Kalisza Robota budowlana Przetarg nieograniczony 100 000,00 zł II kw
15 Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od Posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Zaproszenie 25 000,00 zł III kw.
16 Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec” do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł III kw.
17 Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł III kw.
18 Remont nawierzchni jezdni, parkingów i chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 – od strony przedszkola (kontynuacja robót drogowych) klatka 7-12 (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł III kw.
19 Remont odcinka ul. Biskupickiej w Kaliszu Robota budowlana Przetarg nieograniczony 240 000,00 zł III kw.
20 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2017 r. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł I kw.
21 Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami Robota budowlana Przetarg nieograniczony 330 000,00 zł I kw.
22 Utrzymanie i konserwacja infrastruktury ZSZRD Robota budowlana Przetarg nieograniczony 50 000,00 zł II kw
23 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2018 r. z podziałem na trzy rejony Robota budowlana Przetarg nieograniczony 450 000,00 zł I kw
24 Oczyszczanie ulic na ternie m. Kalisza w 2018 r. Usługa Przetarg nieograniczony 463 000,00 zł I kw.
25 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2017/2018 z podziałem na IV rejony Usługa Przetarg nieograniczony 850 000,00 zł III kw.
26 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2019 r. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 720 000,00 zł IV kw.
27 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2019 r. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 650 000,00 zł IV kw.
28 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2019 r. Robota budowlana Przetarg nieograniczony 660 000,00 zł IV kw.
29 Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie Kalisza w roku 2019 Usługa Przetarg nieograniczony 450 000,00 zł IV kw.
30 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2019 r. Dostawa Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł IV kw.
31 Świadczenie w okresie od 1.04.2018 r. do 31.10.2020 usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu. Usługa Przetarg nieograniczony 1 100 000,00 zł I kw.
32 Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości  zimowej na przystankach zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza Usługa Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł III kw.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Plan postępowań pdf 214.17 KB Robert Starzonek
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13, marzec 2017 10:10 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13, marzec 2017 10:24 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 13, marzec 2017 10:25 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, styczeń 2018 15:20 Robert Starzonek
Artykuł został zmieniony. piątek, 26, styczeń 2018 15:22 Robert Starzonek