Drukuj

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu

 

L.P. NAZWA  ZADANIA rodzaj zamówienia  przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia orientacyjna wartość zamówienia /brutto/ planowany termin wszczęcia zamówienia w ujęciu kwartalnym
1 Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) Robota budowlana przetarg nieograniczony 26 500 000,00 zł III kw.
2 Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) usługi przetarg nieograniczony 300 000,00 zł III kw.
3 Rozbudowa ulic w ciagu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) Robota budowlana przetarg nieograniczony 65 500 000,00 zl III kw.
4 Rozbudowa ulic w ciagu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF) Usługi przetarg nieograniczony 1 000 000,00 zł III kw.
5 Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF) Robota budowlana przetarg nieograniczony 400 000,00 zł II kw.
6 Przebudowa Alei Wojska Polskiego - II etap Robota budowlana przetarg nieograniczony 4 000 000,00 zł II kw.
7 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Robota budowlana przetarg nieograniczony 200 000,00 zł II kw.
8 Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) Robota budowlana przetarg nieograniczony 6 800 000,00 zł III kw.
9 Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" Robota budowlana przetarg nieograniczony 4 000 000,00 zł I kw.
10 Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej usługi przetarg nieograniczony 200 000,00 zł I kw.
11 Przebudowa ul. Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej) Robota budowlana przetarg nieograniczony 400 000,00 zł I kw.
12 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019 r. z podziałem na trzy rejony Usługa Przetarg nieograniczony 750 000,00 zł koniec I / początek II
13 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020 r. Dostawa Przetarg nieograniczony 200 000,00 zł IV kw.
14 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2020 r. Usługa Przetarg nieograniczony 480 000,00 zł IV kw.
15 Remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odcinku od ul. Sąsiedzkiej do działki 32/3 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 130 000,00 zł II kw.
16 Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 120 000,00 zł III kw.
17 Obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ul. Stawiszyńskiej (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Zaproszenie 5 000,00 zł III kw.
18 Remont nawierzchni jezdni i chodnika – os. Kaliniec (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł III kw.
19 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2019/2020 z podziałem na IV rejony Usługa Przetarg nieograniczony 970 000,00 zł IV kw.
20 Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza Usługa Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł I kw.
21 Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami Robota budowlana Przetarg nieograniczony 400 000,00 zł II kw.
22 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2020 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 850 000,00 zł IV kw.
23 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2020 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 630 000,00 zł IV kw.
24 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2020 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 640 000,00 zł IV kw.
25 Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyzowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku budynku al.. Wojska Poslkiego 36 do chodnika prowadzącego do kościoła pw św. Apostołów Piotra i Pawła (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Przetarg nieograniczony 170 000,00 zł III kw.
26 Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy rejony Usługa Przetarg nieograniczony 290 000,00 zł I kw.
27 Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza Usługa Przetarg nieograniczony 255 000,00 zł IV kw.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 28, styczeń 2019 20:16 Robert Starzonek