Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (MZDIK). 

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji jest jednostką budżetową Miasta Kalisz. Została utworzona w roku 2016 decyzją Rady Miejskiej z wcześniej funkcjonującego Zarządu Dróg i Miejskich.

Siedziba Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu przy ulicy Złotej 43 są czynne  : pon. - pt. 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania przy ulicy Targowej 16-18 jest czynne : pon. - pt. 10:00 - 18:00

Wydział Komunikacji Miejskiej na dworcu PKP przy ulicy Dworcowej 1 jest czynne : pon. - pt. 7:30 - 15:30

Przyjęcia Interesantów w sprawie skarg i wniosków:

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor  -  Siedziba MZDiK przy ulicy Złotej 43

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok w Miejskim Zarządzie Dróg i Komunikacji w Kaliszu
L.P. NAZWA  ZADANIA rodzaj zamówienia  przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia orientacyjna wartość zamówienia /brutto/ planowany termin wszczęcia zamówienia w ujęciu kwartalnym
1 Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) Robota budowlana Przetag nieograniczony 26 500 000,00 zł 3 kw.
2 Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) Usługa Przetag nieograniczony 300 000,00 zł 3 kw.
3 Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) Robota budowlana Przetag nieograniczony 52 250 000,00 zł 1 kw.
4 Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) Usługa Przetag nieograniczony 1 300 000,00 zł 1 kw.
5 Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) Usługa Przetag nieograniczony 260 000,00 zł 1 kw.
6 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) Robota budowlana Przetag nieograniczony 5 000 000,00 zł 2 kw.
7 Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) Usługa Zaproszenie 50 000,00 zł 2 kw.
8 Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych Robota budowlana Przetag nieograniczony 12 500 000,00 zł 3 kw.
9 Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych Usługa Zaproszenie 125 000,00 zł 3 kw.
10 Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec Robota budowlana Zaproszenie 70 150,00 zł 2 kw.
11 Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej Robota budowlana Zaproszenie 100 000,00 zł 2 kw.
12 Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37 Robota budowlana Zaproszenie 140 000,00 zł 2 kw.
13 Przebudowa ul. Śródmiejskiej   Robota budowlana przetarg nieograniczony 2 475 000,00 zł 2 kw.
14 Przebudowa ul. Śródmiejskiej   Usługa Zaproszenie 25 000,00 zł 2 kw.
15 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec od skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) Robota budowlana Przetag nieograniczony 545 000,00 zł 1 kw.
16 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec od skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) Usługa Zaproszenie 1 000,00 zł 1 kw.
17 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu) Robota budowlana Przetag nieograniczony 225 000,00 zł 1 kw.
18 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu) Usługa Zaproszenie 2 000,00 zł 1 kw.
19 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) Robota budowlana Przetag nieograniczony 770 000,00 zł 2 kw.
20 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) Usługa Zaproszenie 5 000,00 zł 2 kw.
21 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich Robota budowlana Przetag nieograniczony 560 000,00 zł 1 kw.
22 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich Usługa Zaproszenie 3 700,00 zł 1 kw.
23 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) Robota budowlana Przetag nieograniczony 1 880 000,00 zł 2 kw.
24 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) Usługa Zaproszenie 20 000,00 zł 2 kw.
25 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajskowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem) Robota budowlana Przetag nieograniczony 5 900 000,00 zł 1 kw.
26 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajskowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem) Usługa Zaproszenie 36 000,00 zł 1 kw.
27 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa Robota budowlana Przetag nieograniczony 1 070 000,00 zł 2 kw.
28 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa Usługa Zaproszenie 10 000,00 zł 2 kw.
29 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża  Robota budowlana Przetag nieograniczony 850 000,00 zł 2 kw.
30 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża  Usługa Zaproszenie 10 000,00 zł 2 kw.
31 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury Robota budowlana Przetag nieograniczony 2 100 000,00 zł 1 kw.
32 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Żwirki i Wigury Usługa Zaproszenie 20 000,00 zł 1 kw.
33 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) Robota budowlana Przetag nieograniczony 515 000,00 zł 3 kw.
34 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) Usługa Zaproszenie 5 000,00 zł 3 kw.
35 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Racławicka Robota budowlana przetarg nieograniczony 1 565 000,00 zł 2 kw.
36 Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Racławicka Usługa Zaproszenie 15 000,00 zł 2 kw.
37 Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2020r. Z podziałem na trzy rejony Usługa Przetag nieograniczony 750 000,00 zł koniec I/początek II 
38 Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2021r. Dostawa Przetarg nieograniczony 250 000,00 zł IV kw.
39 Bieżące utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2021. Usługa Przetarg nieograniczony 480 000,00 zł IV kw.
40 Remont nawierzchni asfaltowej - skrzyżowanie dróg osiedlowych w rejonie Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13 (Budżet Obywatelski) Robota budowlana Zaproszenie 179 000,00 zł II kw.
41 Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami Robota budowlana Przetarg nieograniczony 500 000,00 zł II kw.
42 Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie 2020/2021 z podziałem na IV rejony Usługa Przetarg nieograniczony 1 300 000,00 zł III kw.
43 Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza Usługa Przetarg nieograniczony 750 000,00 zł IV kw.
44 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza w 2021 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 1 200 000,00 zł IV kw.
45 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie m. Kalisza w 2020 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 700 000,00 zł IV kw.
46 Bieżące utrzymanie ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2021 Robota budowlana Przetarg nieograniczony 640 000,00 zł IV kw.
47 Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy rejony Usługa Zaproszenie 150 000,00 zł IV kw.
48 Wykonanie remontu Dworca Autobusowego Robota budowlana Zaproszenie 80 000,00 zł III kw.
49 Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza Usługa Przetarg nieograniczony 379 946,79 zł IV kw.
50 Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego przy ul. Dworcowej 1 w Kaliszu, toaletypublicznej zkolalizowanej na Węźle Przesiadkowym przy ul. Majkowskiej oraz pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a z zapewnieniem koniecznych do jej wykonania środków czystości i podstawowych artykułów higienicznych Usługa Zaproszenie 41 916,00 zł IV kw.
51 Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Przesadkowego w Kaliszu Usługa Przetarg nieograniczony 221 400,00 zł IV kw.
           

RODO Klauzula informacyjna MZDiK

Podkategorie

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018.

Więcej o: Sprawozdania finansowe