×

Wiadomość

-------json_encode:762d646e67121c191ed82c184b538f3da06e3890

his(762d646e67121c191ed82c184b538f3da06e3890) ver325

Drukuj

Ustawa stanowiąca podstawę prawną rachunkowości. Zwyczajowo nazywana „polskim prawem bilansowym”. Określa zasady rachunkowości oraz tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów. Reguluje także zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Dz.U. 2013 poz. 330 tekst jednolity z późn. zm.

Przejdź do internetowego systemu aktów prawnych i pobierz Ustawę o rachunkowości.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.