Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.11.2020] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 12 Ostatania zmiana: 2020-02-25
2020-02-25 Zbieranie ofert
7 dni, 2 godzin, 48 minut
2020-03-03
[ZP.271.10.10.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu 39 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 7 Ostatania zmiana: 2020-02-25
2020-02-25 Zbieranie ofert
7 dni, 2 godzin, 48 minut
2020-03-03
[ZP.271.10.12.2020] Zaproszenie do złożenia ofert cenowej - wykonanie nasadzeń drzew na posesji ul. Złota 43 w Kaliszu
Odsłon: 10 Ostatania zmiana: 2020-02-25
2020-02-25 Zbieranie ofert
5 dni, 22 godzin, 48 minut
2020-03-02
[ZP.271.10.6.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektów budowy kanałów technologicznych w ulicach na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 83 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.8.2020] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 13/15 obręb 099 Zagorzynek w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.9.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. Serbinowska w Kaliszu (sięgacz ul.
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.7.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. K
Odsłon: 62 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.5.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. S
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.4.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont skrzyżowania dróg osiedlowych w ciągu ulicy Prymasa Wyszyńskiego w obrębie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 na wysokości Niepublicz
Odsłon: 97 Ostatania zmiana: 2020-02-19
2020-02-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-17
[ZP.271.10.3.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie naprawy lub kompleksowej wymiany wpustów deszczowych wraz z wykonaniem odbudowy nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu.
Odsłon: 132 Ostatania zmiana: 2020-02-06
2020-02-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-14
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.1.2020] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Kwiatów Polskich w Kaliszu
Odsłon: 283 Ostatania zmiana: 2020-02-20
2020-02-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-19
Unieważnienie [ZP.271.1.2.2020] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 231 Ostatania zmiana: 2020-02-19
2020-02-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-12
[ZP.271.10.1.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont zjazdu z ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu oraz wykonanie drenażu na działce 203/1 przy ul. Pokrzywnickiej
Odsłon: 187 Ostatania zmiana: 2020-02-11
2020-01-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-03
[ZP.271.10.2.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych
Odsłon: 133 Ostatania zmiana: 2020-02-07
2020-01-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-31
[WLK.406.2.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie art. 130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Odsłon: 113 Ostatania zmiana: 2020-01-31
2020-01-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.42.2019] Przetarg nieograniczony - Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2020r.
Odsłon: 292 Ostatania zmiana: 2020-02-04
2019-12-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.43.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 246 Ostatania zmiana: 2020-02-04
2019-12-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-10
[ZP.271.10.83.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 1 szt. nowej wiaty przystankowej.
Odsłon: 157 Ostatania zmiana: 2019-12-13
2019-12-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-20
[ZP.271.10.82.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 152 Ostatania zmiana: 2019-12-13
2019-12-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-19
[ZP.271.10.81.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont zjazdu z al. Wojska Polskiego na działkę nr 41/9 w Kaliszu.
Odsłon: 199 Ostatania zmiana: 2019-12-06
2019-12-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-13