Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.1.29.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Zbieranie ofert
9 dni, 14 godzin, 52 minut
2018-08-29
[ZP.271.10.45.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+638 (brzeg prawy) wód opadowych i roztopowych
Odsłon: 37 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Zbieranie ofert
1 dni, 12 godzin, 52 minut
2018-08-21
[ZP.271.10.46.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 4+717 (brzeg prawy) wód opadowych i rozto
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Zbieranie ofert
1 dni, 12 godzin, 52 minut
2018-08-21
[ZP.271.10.44.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy ul. Głogowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu.
Odsłon: 37 Ostatania zmiana: 2018-08-10
2018-08-10 Zbieranie ofert
4 dni, 17 godzin, 52 minut
2018-08-24
[ZP.271.10.43.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie ul. Ciesielskiej w Kaliszu (do decyzji ZRID)
Odsłon: 40 Ostatania zmiana: 2018-08-10
2018-08-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-17
ZMIANA [ZP.271.10.40.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz podpisało porozumienia dot.
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-09 Zbieranie ofert
1 dni, 16 godzin, 52 minut
2018-08-21
[ZP.271.1.28.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 80 Ostatania zmiana: 2018-08-07
2018-08-07 Zbieranie ofert
2 dni, 14 godzin, 52 minut
2018-08-22
[ZP.271.10.41.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika w ulicy Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2018-08-03
2018-08-03 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-10
[ZP.271.10.39.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru archeologicznego związanego z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”.
Odsłon: 63 Ostatania zmiana: 2018-08-03
2018-08-03 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-06
[ZP.271.10.42.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie nasypu pod drogę dojazdową do działek 11/8, 11/10, 11/12 obręb 086 Rypinek
Odsłon: 53 Ostatania zmiana: 2018-08-02
2018-08-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-08
[ZP.271.10.38.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”
Odsłon: 65 Ostatania zmiana: 2018-08-01
2018-08-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-06
[ZP.271.10.37.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 30”.
Odsłon: 54 Ostatania zmiana: 2018-07-26
2018-07-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-02
[ZP.271.10.35.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika w ul. Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 65 Ostatania zmiana: 2018-07-25
2018-07-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-01
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.27.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 95 Ostatania zmiana: 2018-08-07
2018-07-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-06
[ZP.271.10.36.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na wykonanie nasypu pod drogę dojazdową do działek 11/8, 11/10, 11/12 obręb 086 Rypinek.
Odsłon: 48 Ostatania zmiana: 2018-07-19
2018-07-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-07-27
[ZP.271.10.34.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 30.
Odsłon: 49 Ostatania zmiana: 2018-07-17
2018-07-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-07-23
[ZP.271.10.33.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na przestawienie ogrodzenia z el. prefabrykowanych wraz z bramą wjazdową i pawilonem handlowym na ul. Noskowskiej dz. nr 12/80 obr. 100 Zagorzynek
Odsłon: 48 Ostatania zmiana: 2018-07-13
2018-07-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-07-20
[ZP.271.10.32.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III”
Odsłon: 94 Ostatania zmiana: 2018-07-11
2018-07-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-07-16
[ZP.271.10.30.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Przebudowa al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica”
Odsłon: 95 Ostatania zmiana: 2018-07-11
2018-07-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-07-16
[ZP.271.10.31.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na wykonanie nasypu pod drogę dojazdową do działek 11/8, 11/10, 11/12 obręb 086 Rypinek
Odsłon: 85 Ostatania zmiana: 2018-07-11
2018-07-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-07-17