Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa nieodpłatnego używania i pobierania pożytków z nowo
Odsłon: 64 Ostatania zmiana: 2019-07-05
2019-07-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-12
[ZP.271.10.39.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej w Kaliszu.
Odsłon: 101 Ostatania zmiana: 2019-06-28
2019-06-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-04
Zmiany [ZP.271.10.38.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II oraz pl. Św. Józefa w Kaliszu
Odsłon: 125 Ostatania zmiana: 2019-07-05
2019-06-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-10
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” z funduszy Unii Europejskiej
Odsłon: 54 Ostatania zmiana: 2019-06-26
2019-06-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-04
[ZP.271.10.40.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3.
Odsłon: 87 Ostatania zmiana: 2019-06-25
2019-06-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-02
[ZP.271.10.37.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - cenowej na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Szczypiornickiej w Kaliszu.
Odsłon: 78 Ostatania zmiana: 2019-06-24
2019-06-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-01
ZMIANA [ZP.271.10.36.2019] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Starowiejskiej i Szczypiornickiej w Kaliszu.
Odsłon: 60 Ostatania zmiana: 2019-06-24
2019-06-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-01
[ZP.271.1.13.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji
Odsłon: 132 Ostatania zmiana: 2019-07-03
2019-06-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-02
[ZP.271.10.33.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” z funduszy Unii Europejskiej
Odsłon: 68 Ostatania zmiana: 2019-06-14
2019-06-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-24
[ZP.271.10.35.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika na ulicy Polnej od ul. Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego w Kaliszu
Odsłon: 100 Ostatania zmiana: 2019-06-13
2019-06-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-25
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.11.2019] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi osiedlowej wzdłuż budynku mieszkalnego Bogumiła i Barbary nr 6 w Kaliszu
Odsłon: 96 Ostatania zmiana: 2019-06-27
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-27
IOWON [ZP.271.1.10.2019] Przetarg nieograniczony - Remont chodników i zjazdów w ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
Odsłon: 127 Ostatania zmiana: 2019-07-05
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-27
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.12.2019] Przetarg nieograniczony - Przebudowa al. Wojska Polskiego w Kaliszu n od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od Ronda Westerplatte do ul. Serbinowskiej
Odsłon: 430 Ostatania zmiana: 2019-07-04
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-04
[ZP.271.10.34.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego (do decyzji na podstawie art. 73) działki nr 11/4 obręb 017 Piskorzewie w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 43 Ostatania zmiana: 2019-06-12
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-24
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.9.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
Odsłon: 108 Ostatania zmiana: 2019-06-25
2019-06-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-24
IOWON [ZP.271.1.8.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Lisiej, ul. Sarniej i ul. Zajęczej w Kaliszu
Odsłon: 147 Ostatania zmiana: 2019-07-02
2019-06-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-25
[ZP.271.10.30.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych (do decyzji na podstawie art. 73) działki nr 417 obręb 0152 Winiary w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizac
Odsłon: 49 Ostatania zmiana: 2019-06-06
2019-06-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-13
zmiana[ZP.271.10.28.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch lamp LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym
Odsłon: 98 Ostatania zmiana: 2019-06-03
2019-05-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-07
[ZP.271.10.29.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych (do decyzji na podstawie art. 73) działki nr 11/4 obręb 017 Piskorzewie w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 45 Ostatania zmiana: 2019-05-30
2019-05-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-07
[ZP.271.10.27.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie pasa drogowego ul. Żwirowej w Kaliszu.
Odsłon: 100 Ostatania zmiana: 2019-05-23
2019-05-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-31