Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.72.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni pasa ruchu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu w rejonie skrzyżowania z ulicą Marii Curie - Skłodowskiej.
Odsłon: 51 Ostatania zmiana: 2019-11-15
2019-11-15 Zbieranie ofert
2 dni, 6 godzin, 26 minut
2019-11-22
[ZP.271.1.36.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2019-11-12
2019-11-12 Zbieranie ofert
7 dni, 8 godzin, 26 minut
2019-11-27
[ZP.271.1.38.2019] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020r.
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2019-11-12
2019-11-12 Zbieranie ofert
2 dni, 8 godzin, 26 minut
2019-11-22
Informacja z otwarcia ofert[ZP.271.1.35.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 142 Ostatania zmiana: 2019-11-19
2019-11-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-15
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.34.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Piaszczystej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2019-11-14
2019-10-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-13
Zmiany [ZP.271.1.33.2019] Przetarg nieograniczony - Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 123 Ostatania zmiana: 2019-11-19
2019-10-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-15
[ZP.271.10.70.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sąsiedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 62 Ostatania zmiana: 2019-10-28
2019-10-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-04
[ZP.271.10.67.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a
Odsłon: 117 Ostatania zmiana: 2019-10-25
2019-10-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-04
IOWON [ZP.271.1.32.2019] Przetarg nieograniczony - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2020.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2019-11-15
2019-10-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-10-30
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.31.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 145 Ostatania zmiana: 2019-11-08
2019-10-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-06
[ZP.271.10.69.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sąsiedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2019-10-21
2019-10-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-10-25
[ZP.271.10.68.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem solarnym w ul. Warszawskiej oraz ul. Rzymskiej w Kaliszu.
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2019-10-16
2019-10-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-10-23
ZMIANA [ZP.271.10.66.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wycinkę drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin przy ul. Złotej 43 w Kaliszu.
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2019-10-17
2019-10-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-10-18
[ZP.271.10.65.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 102 Ostatania zmiana: 2019-10-04
2019-10-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-10-11
[ZP.271.10.64.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od
Odsłon: 154 Ostatania zmiana: 2019-09-19
2019-09-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-27
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.30.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 215 Ostatania zmiana: 2019-10-04
2019-09-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-30
[ZP.271.10.63.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmie
Odsłon: 197 Ostatania zmiana: 2019-09-18
2019-09-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.29.2019] Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na cztery rejony
Odsłon: 211 Ostatania zmiana: 2019-10-24
2019-09-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-26
[ZP.271.10.60.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie zastępcze robót gwarancyjnych na zadaniu pn.: „Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumiczny
Odsłon: 135 Ostatania zmiana: 2019-09-13
2019-09-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-20
[ZP.271.10.62.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu” z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Odsłon: 129 Ostatania zmiana: 2019-09-12
2019-09-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-19