Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.40.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika na ulicy Łowickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Cieszyńskiej.
Odsłon: 25 Ostatania zmiana: 2020-08-03
2020-08-03 Zbieranie ofert
6 dni, 14 godzin, 53 minut
2020-08-10
[ZP.271.10.38.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni jezdni ul. Marka w Kaliszu na odcinku od ul. Wykopaliskowej w kierunku przepustu nad rowem melioracyjnym.
Odsłon: 38 Ostatania zmiana: 2020-07-31
2020-07-31 Zbieranie ofert
3 dni, 19 godzin, 23 minut
2020-08-07
[ZP.271.10.39.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opróżnienie i czyszczenie trzech urządzeń podczyszczających (separator, osadnik) kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2020-07-31
2020-07-31 Zbieranie ofert
2 dni, 14 godzin, 53 minut
2020-08-06
[ZP.271.10.37.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu technicznego i eksploatacyjnego czterech przepompowni na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2020-07-30
2020-07-30 Zbieranie ofert
2 dni, 14 godzin, 53 minut
2020-08-06
Brak ofert[ZP.271.10.36.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na remont chodnika na ulicy Łowickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Cieszyńskiej.
Odsłon: 96 Ostatania zmiana: 2020-08-03
2020-07-24 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-31
[ZP.271.10.34.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na przebudowę ulicy Świetlanej w Kaliszu na odcinku od ul. Porannej do posesji nr 74.
Odsłon: 80 Ostatania zmiana: 2020-07-21
2020-07-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-28
[ZP.271.10.35.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont skarpy oraz usunięcie zapadlisk przy moście na rzece Swędrni, w ciągu ulicy Łódzkiej w Kaliszu.
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2020-07-20
2020-07-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-27
[ZP.271.10.33.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”
Odsłon: 112 Ostatania zmiana: 2020-07-17
2020-07-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-22
Zmiany [ZP.271.1.17.2020] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Hożej w Kaliszu
Odsłon: 423 Ostatania zmiana: 2020-08-03
2020-07-15 Zbieranie ofert
3 dni, 16 godzin, 53 minut
2020-08-07
[ZP.271.10.32.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6b z zasilaniem słonecznym na wlocie ul. Polnej w Rondo Celtyckie w Kaliszu.
Odsłon: 88 Ostatania zmiana: 2020-07-14
2020-07-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-20
[ZP.271.10.31.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym na ul. Starożytnej w Kaliszu
Odsłon: 64 Ostatania zmiana: 2020-07-14
2020-07-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-20
[ZP.271.10.30.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie jednym wylotem do kanału Rypinkowskiego w km 0+953 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 114 Ostatania zmiana: 2020-07-13
2020-07-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-20
[ZP.271.10.29.2020] Zaproszenie do złożenia ofert cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie jednym wylotem do kanału Rypinkowskiego w km 0+985 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 69 Ostatania zmiana: 2020-07-13
2020-07-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-20
[ZP.271.10.28.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie jednym wylotem do rowu Rm-4 w km 1+680 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 81 Ostatania zmiana: 2020-07-13
2020-07-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-20
[ZP.271.10.27.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek nr: 49, 51/2, 86, 363 obręb 150 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie (do decyzji ZRID).
Odsłon: 133 Ostatania zmiana: 2020-07-09
2020-07-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-16
[ZP.271.10.26.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych ul. 3 Maja 21 w Kaliszu.
Odsłon: 101 Ostatania zmiana: 2020-07-08
2020-07-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-15
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.15.2020] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 163 Ostatania zmiana: 2020-07-15
2020-07-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-14
[ZP.271.1.16.2020] Przetarg nieograniczony - Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji
Odsłon: 191 Ostatania zmiana: 2020-07-22
2020-06-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-14
Zmiana [ZP.271.10.24.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) stanu technicznego dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na sieci dróg o łącznej długości 343,400 km wraz z w
Odsłon: 170 Ostatania zmiana: 2020-07-08
2020-06-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-14
Zmiana[ZP.271.10.23.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Bursztynowej na odcinku od ul. Biskupickiej do posesji nr 15 w zakresie budowy chodnika.
Odsłon: 205 Ostatania zmiana: 2020-06-29
2020-06-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-07-03