Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[WLK.406.136.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Odsłon: 9 Ostatania zmiana: 2020-12-04
2020-12-04 Zbieranie ofert
2 godzin, 0 minut
-0001-11-30
[ZP.271.10.63.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a – etap I.
Odsłon: 43 Ostatania zmiana: 2020-11-27
2020-11-27 Zbieranie ofert
2 dni, 17 godzin, 30 minut
2020-12-07
[ZP.271.1.37.2020] Przetarg nieograniczony - Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza oraz na terenie wo
Odsłon: 35 Ostatania zmiana: 2020-11-27
2020-11-27 Zbieranie ofert
4 dni, 19 godzin, 30 minut
2020-12-09
Zmiany [ZP.271.10.62.2020] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2020-12-03
2020-11-24 Zbieranie ofert
2 dni, 21 godzin, 30 minut
2020-12-07
[ZP.271.10.59.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu przebudowy ul. Spółdzielczej oraz budowy/przebudowy ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2020-11-23
2020-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-12-04
[ZP.271.1.35.2020] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021r.
Odsłon: 72 Ostatania zmiana: 2020-11-23
2020-11-23 Zbieranie ofert
3 dni, 19 godzin, 30 minut
2020-12-08
Zmiana [ZP.271.1.28.2020] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021r.
Odsłon: 74 Ostatania zmiana: 2020-11-27
2020-11-20 Zbieranie ofert
2 dni, 19 godzin, 30 minut
2020-12-07
[ZP.271.1.29.2020] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021r.
Odsłon: 53 Ostatania zmiana: 2020-11-20
2020-11-20 Zbieranie ofert
2 dni, 19 godzin, 30 minut
2020-12-07
zmiana[ZP.271.1.30.2020] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 93 Ostatania zmiana: 2020-11-26
2020-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-12-03
[ZP.271.10.61.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i umieszczenie na terenie miasta Kalisza 16 tablic informujących
Odsłon: 87 Ostatania zmiana: 2020-11-23
2020-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-27
[ZP.271.1.33.2020] Przetarg nieograniczony - Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2020-11-25
2020-11-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-12-04
Zmiany [ZP.271.1.34.2020] Przetarg nieograniczony - Remont zatok autobusowych w ciągu ulicy Bankowej w Kaliszu
Odsłon: 150 Ostatania zmiana: 2020-12-03
2020-11-18 Zbieranie ofert
3 dni, 19 godzin, 30 minut
2020-12-08
Zmiany [ZP.271.1.36.2020] Przetarg nieograniczony - Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej
Odsłon: 957 Ostatania zmiana: 2020-12-03
2020-11-17 Zbieranie ofert
5 dni, 19 godzin, 30 minut
2020-12-10
[ZP.271.10.58.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a w Kaliszu oraz toalety publicznej zlokalizowanej na Węźle Przesiadkowym przy ul. M
Odsłon: 94 Ostatania zmiana: 2020-11-09
2020-11-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-18
zmiany [ZP.271.10.60.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatów wodno – prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno – prawnych na wprowadzanie do rzeki Krępicy w Kaliszu wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 159 Ostatania zmiana: 2020-11-18
2020-11-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-24
IOWON [ZP.271.1.31.2020] Przetarg nieograniczony - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2021.
Odsłon: 70 Ostatania zmiana: 2020-11-24
2020-11-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-13
IOWON [ZP.271.1.32.2020] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2021r.
Odsłon: 99 Ostatania zmiana: 2020-12-02
2020-11-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-18
[ZP.271.10.57.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a – etap I
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2020-10-30
2020-10-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-09
[ZP.271.10.55.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Poznańskiej 31 w Kaliszu.
Odsłon: 82 Ostatania zmiana: 2020-10-28
2020-10-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-04
UNIEWŻNIENIE [ZP.271.1.27.2020] Przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Przesiadkowego w Kaliszu
Odsłon: 157 Ostatania zmiana: 2020-11-23
2020-10-27 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-11-13