Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.64.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od
Odsłon: 14 Ostatania zmiana: 2019-09-19
2019-09-19 Zbieranie ofert
7 dni, 8 godzin, 53 minut
2019-09-27
[ZP.271.1.30.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 20 Ostatania zmiana: 2019-09-19
2019-09-19 Zbieranie ofert
10 dni, 6 godzin, 53 minut
2019-09-30
[ZP.271.10.63.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmie
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2019-09-18
2019-09-18 Zbieranie ofert
6 dni, 8 godzin, 53 minut
2019-09-26
[ZP.271.1.29.2019] Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na cztery rejony
Odsłon: 31 Ostatania zmiana: 2019-09-18
2019-09-18 Zbieranie ofert
6 dni, 6 godzin, 53 minut
2019-09-26
[ZP.271.10.60.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie zastępcze robót gwarancyjnych na zadaniu pn.: „Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumiczny
Odsłon: 45 Ostatania zmiana: 2019-09-13
2019-09-13 Zbieranie ofert
4 godzin, 53 minut
2019-09-20
[ZP.271.10.62.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu” z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Odsłon: 35 Ostatania zmiana: 2019-09-12
2019-09-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-19
[ZP.271.10.61.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej
Odsłon: 32 Ostatania zmiana: 2019-09-12
2019-09-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-19
[ZP.271.1.26.2019] Przetarg nieograniczony - Dostawa 15 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta Kalisz
Odsłon: 78 Ostatania zmiana: 2019-09-09
2019-09-09 Zbieranie ofert
4 dni, 6 godzin, 53 minut
2019-09-24
[ZP.271.10.59.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej montowanych do wiat przystankowych na terenie Miasta Kalisza.
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2019-09-09
2019-09-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-13
[ZP.271.1.28.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka ulicy Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji 22i w Kaliszu
Odsłon: 80 Ostatania zmiana: 2019-09-06
2019-09-06 Zbieranie ofert
3 dni, 6 godzin, 53 minut
2019-09-23
[ZP.271.10.58.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie oceny stanu technicznego powierzchniowych utrwaleń wykonanych w 2018 r. na ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Ostrowskiej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Serbinowskiej w Kaliszu.
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2019-08-30
2019-08-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-05
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.27.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu
Odsłon: 189 Ostatania zmiana: 2019-09-17
2019-08-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-16
[ZP.271.10.56.2019} Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi polegającej na obsłudze, eksploatacji i konserwacji dwóch kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przy ul. Złotej 43 w Kaliszu.
Odsłon: 49 Ostatania zmiana: 2019-08-28
2019-08-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-06
Zmiana [ZP.271.10.57.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 81 Ostatania zmiana: 2019-09-04
2019-08-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-05
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.25.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa nawierzchni twardej ulicy Pogodnej w Kaliszu na odcinku 250m w granicach istniejącego pasa drogowego – etap II
Odsłon: 116 Ostatania zmiana: 2019-09-12
2019-08-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-10
[ZP.271.10.55.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych terenu al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniami
Odsłon: 106 Ostatania zmiana: 2019-08-23
2019-08-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-29
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.24.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
Odsłon: 143 Ostatania zmiana: 2019-08-30
2019-08-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-30
[ZP.271.10.54.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie oceny stanu technicznego powierzchniowych utrwaleń wykonanych w 2018 r. na ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Ostrowskiej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Serbinowskiej w Kaliszu.
Odsłon: 78 Ostatania zmiana: 2019-08-20
2019-08-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-28
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.23.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka ulicy Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i w Kaliszu
Odsłon: 125 Ostatania zmiana: 2019-09-04
2019-08-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-04
IOWON [ZP.271.1.20.2019] Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż na ul. Piwonickiej w Kaliszu aktywnego oznakowania pionowego z zasilaniem solarnym
Odsłon: 143 Ostatania zmiana: 2019-09-13
2019-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-30