Archiwum


Tytuł Status
[II przetarg ustny] Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Miasta Kalisza
Odsłon: 448 Ostatania zmiana: 2018-03-30
Zakończone
[przetarg ustny] Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Miasta Kalisza
Odsłon: 480 Ostatania zmiana: 2018-03-10
Zakończone
[ZP.271.10.97.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usunięcie drzew z pasa drogowego ul. Świetlanej w Kaliszu
Odsłon: 715 Ostatania zmiana: 2016-08-19
Zakończone
[zmiany] [ZP.271.10.96.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na ustawienie barier ochronnych
Odsłon: 573 Ostatania zmiana: 2016-08-16
Zakończone
[ZP.271.10.91.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wymianę uszkodzonych kabli i latarni na obwodnicy Kalisz- Nowe Skalmierzyce, droga krajowa Nr 25 – stacja transformatorowa nr 10 - 988
Odsłon: 651 Ostatania zmiana: 2016-08-03
Zakończone
[ZP.271.10.92.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na naprawę uszkodzonego ekranu akustycznego w ciągu ul. Szlak Bursztynowy w Kaliszu
Odsłon: 645 Ostatania zmiana: 2016-08-03
Zakończone
[ZP.271.10.95.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu odwodnienia ul. Cegielnianej
Odsłon: 558 Ostatania zmiana: 2016-08-02
Zakończone
[ZP.271.10.93.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: opracowanie projektu budowlano - wykonawczego ścieżki pieszo – rowerowej w ul. Stawiszyńskiej
Odsłon: 518 Ostatania zmiana: 2016-07-26
Zakończone
[ZP.271.10.87.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Rzymskiej 11
Odsłon: 593 Ostatania zmiana: 2016-07-25
Zakończone
[ZP.271.10.89.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziału geodezyjnego działek, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 489 Ostatania zmiana: 2016-07-21
Zakończone
[ZP.271.10.88.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu rozbudowy oświetlenia ul. Ateńskiej
Odsłon: 588 Ostatania zmiana: 2016-07-22
Zakończone
[ ZP.271.1.15.2016] Przetarg na Projekt budowlany i wykonawczy zintegrowanego węzła przesiadkowego
Odsłon: 1178 Ostatania zmiana: 2016-08-04
Unieważnione
[ZP.271.10.85.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu przebudowy oświetlenia ulicy Browarnej, Piekarskiej i Kadeckiej w Kaliszu realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pt. „Rewitalizacja – połączenie Głównego Rynku z Parki
Odsłon: 612 Ostatania zmiana: 2016-07-21
Zakończone
ZMIANA [ZP.271.10.86.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont nawierzchni odcinka drogi osiedlowej od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlna wlote
Odsłon: 581 Ostatania zmiana: 2017-12-11
Zakończone
[ZP.271.10.83.2016] zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie dla zadania pn. „Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką” (do decyzji ZRI
Odsłon: 534 Ostatania zmiana: 2016-07-14
Zakończone
[ZP.271.10.84.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie podziału wraz z trwałą stabilizacją na gruncie
Odsłon: 405 Ostatania zmiana: 2016-07-14
Zakończone
[ZP.271.10.72.2016] Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Harcerska – Kopernika i ul. Nowy Świat – Harcerska – Gó
Odsłon: 604 Ostatania zmiana: 2016-07-13
Zakończone
[ZP.271.10.82.2016] Zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu remontu nawierzchni jezdni w ul. H. Sawickiej pomiędzy budynkami 11 a 13 w Kaliszu
Odsłon: 469 Ostatania zmiana: 2016-07-13
Zakończone
[ZP.271.1.13.2016] Przetarg na Projekt budowlany i wykonawczy zintegrowanego węzła przesiadkowego
Odsłon: 599 Ostatania zmiana: 2016-07-21
Unieważnione
[ZP.271.10.79.2016] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła
Odsłon: 483 Ostatania zmiana: 2016-07-13
Zakończone