Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.1.29.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2018-08-14
Zbieranie ofert
9 dni, 14 godzin, 52 minut
[ZP.271.10.45.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+638 (brzeg prawy) wód opadowych i roztopowych
Odsłon: 37 Ostatania zmiana: 2018-08-14
Zbieranie ofert
1 dni, 12 godzin, 52 minut
[ZP.271.10.46.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 4+717 (brzeg prawy) wód opadowych i rozto
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2018-08-14
Zbieranie ofert
1 dni, 12 godzin, 52 minut
[ZP.271.10.44.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy ul. Głogowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu.
Odsłon: 37 Ostatania zmiana: 2018-08-10
Zbieranie ofert
4 dni, 17 godzin, 52 minut
[ZP.271.10.43.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie ul. Ciesielskiej w Kaliszu (do decyzji ZRID)
Odsłon: 40 Ostatania zmiana: 2018-08-10
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
ZMIANA [ZP.271.10.40.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz podpisało porozumienia dot.
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2018-08-14
Zbieranie ofert
1 dni, 16 godzin, 52 minut
[ZP.271.1.28.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 80 Ostatania zmiana: 2018-08-07
Zbieranie ofert
2 dni, 14 godzin, 52 minut
[ZP.271.10.41.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika w ulicy Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2018-08-03
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.39.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru archeologicznego związanego z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”.
Odsłon: 63 Ostatania zmiana: 2018-08-03
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.42.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie nasypu pod drogę dojazdową do działek 11/8, 11/10, 11/12 obręb 086 Rypinek
Odsłon: 53 Ostatania zmiana: 2018-08-02
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)