Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.1.26.2018] Przetarg nieograniczony - Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu
Odsłon: 3 Ostatania zmiana: 2018-06-22
Zbieranie ofert
16 dni, 21 godzin, 6 minut
[ZP.271.10.28.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej w Kaliszu – etap II.
Odsłon: 13 Ostatania zmiana: 2018-06-22
Zbieranie ofert
6 dni, 21 godzin, 11 minut
[ZP.271.10.27.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu wybranych ulic na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 14 Ostatania zmiana: 2018-06-22
Zbieranie ofert
9 dni, 20 godzin, 6 minut
[ZP.271.10.26.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowę ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 30.
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2018-06-18
Zbieranie ofert
2 dni, 19 godzin, 6 minut
[ZP.271.10.25.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2018-06-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.1.25.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica
Odsłon: 194 Ostatania zmiana: 2018-06-13
Zbieranie ofert
5 dni, 21 godzin, 6 minut
[ZP.271.10.24.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej w Kaliszu – etap II.
Odsłon: 42 Ostatania zmiana: 2018-06-11
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.1.24.2018] Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pom
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2018-06-11
Zbieranie ofert
3 dni, 21 godzin, 6 minut
[ZP.271.1.23.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystan
Odsłon: 214 Ostatania zmiana: 2018-06-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.23.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na sieci dróg o łącznej długości 311,595 km wraz z wykonaniem przeglą
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2018-06-04
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)