Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.1.6.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
Odsłon: 22 Ostatania zmiana: 2019-04-18
Zbieranie ofert
16 dni, 3 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.22.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 67/1 i 63/1 obręb 082 – Osiedle Asnyka w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 17 Ostatania zmiana: 2019-04-18
Zbieranie ofert
9 dni, 1 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.21.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego (do decyzji art. 73) działki nr 18/1 obręb 084, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Kordeckiego w Kali
Odsłon: 16 Ostatania zmiana: 2019-04-18
Zbieranie ofert
9 dni, 1 godzin, 24 minut
Zmiany [ZP.271.1.10.20.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego.
Odsłon: 169 Ostatania zmiana: 2019-04-18
Zbieranie ofert
5 dni, 3 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.19.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 67/1 i 63/1 obręb 082 – Osiedle Asnyka w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2019-04-08
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.18.2019] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu – sięgacz od pos. 18a do pos. 21i w zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej
Odsłon: 30 Ostatania zmiana: 2019-04-05
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.15.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu 35 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 76 Ostatania zmiana: 2019-04-01
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.16.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza.
Odsłon: 53 Ostatania zmiana: 2019-04-01
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.17.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu”, w zakresie: -branży drogowej, -branży sanitarnej, -branży telekomunikacyjnej, -br
Odsłon: 125 Ostatania zmiana: 2019-03-29
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.14.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 78/1 i 78/2 obręb 035 Śródmieście w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 45 Ostatania zmiana: 2019-03-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)