Ogłoszone


Tytuł Status
[WLK.406.136.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie art. 50a i art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Odsłon: 9 Ostatania zmiana: 2020-12-04
Zbieranie ofert
2 godzin, 0 minut
[ZP.271.10.63.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a – etap I.
Odsłon: 43 Ostatania zmiana: 2020-11-27
Zbieranie ofert
2 dni, 16 godzin, 32 minut
[ZP.271.1.37.2020] Przetarg nieograniczony - Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza oraz na terenie wo
Odsłon: 35 Ostatania zmiana: 2020-11-27
Zbieranie ofert
4 dni, 18 godzin, 32 minut
Zmiany [ZP.271.10.62.2020] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2020-12-03
Zbieranie ofert
2 dni, 20 godzin, 32 minut
[ZP.271.10.59.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu przebudowy ul. Spółdzielczej oraz budowy/przebudowy ul. Tatrzańskiej w Kaliszu.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2020-11-23
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.1.35.2020] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021r.
Odsłon: 72 Ostatania zmiana: 2020-11-23
Zbieranie ofert
3 dni, 18 godzin, 32 minut
Zmiana [ZP.271.1.28.2020] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021r.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2020-11-27
Zbieranie ofert
2 dni, 18 godzin, 32 minut
[ZP.271.1.29.2020] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2021r.
Odsłon: 54 Ostatania zmiana: 2020-11-20
Zbieranie ofert
2 dni, 18 godzin, 32 minut
zmiana[ZP.271.1.30.2020] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 94 Ostatania zmiana: 2020-11-26
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.61.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie i umieszczenie na terenie miasta Kalisza 16 tablic informujących
Odsłon: 87 Ostatania zmiana: 2020-11-23
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)