Ogłoszone


Tytuł Status
ZP.271.1.2.2019 - Przetarg nieograniczony - Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2019r.
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2019-02-13
Zbieranie ofert
8 dni, 12 godzin, 10 minut
[ZP.271.10.8.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2018 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysoko
Odsłon: 50 Ostatania zmiana: 2019-02-05
Zbieranie ofert
1 dni, 10 godzin, 10 minut
[ZP.271.10.7.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 3/3 obręb 061 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 45 Ostatania zmiana: 2019-01-25
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.6.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych ul. Pogodnej w Kaliszu (odcinek od nr 105 do nr 135-137)
Odsłon: 74 Ostatania zmiana: 2019-01-17
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.5.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - - wykonanie projektu na budowę przepustu drogowego na rowie Rm3 w ciągu nowoprojektowanej ulicy Uniejowskiej w Kaliszu
Odsłon: 82 Ostatania zmiana: 2019-01-17
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.1.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 4/1 obręb 062 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2019-01-10
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.2.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych działki 120/4 obr. 081 Kaliniec w Kaliszu na odcinku od ul. Bogumiła i Barbary do parkingu na działce nr 120/2 obr. 081 Kaliniec
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2019-01-10
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.3.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Polnej w Kaliszu na odcinku od ul. Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2019-01-10
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.4.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego al. Wojska Polskiego w Kaliszu (II nitka) na odcinku od pawilonu „małego Tesco” wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2019-01-10
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
OOUZ+UNIEWŻNIENIE zadania nr 3[ZP.271.1.1.2019] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 201 Ostatania zmiana: 2019-02-06
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)