Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.64.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od
Odsłon: 14 Ostatania zmiana: 2019-09-19
Zbieranie ofert
7 dni, 8 godzin, 24 minut
[ZP.271.1.30.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 20 Ostatania zmiana: 2019-09-19
Zbieranie ofert
10 dni, 6 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.63.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmie
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2019-09-18
Zbieranie ofert
6 dni, 8 godzin, 24 minut
[ZP.271.1.29.2019] Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2019/2020 z podziałem na cztery rejony
Odsłon: 31 Ostatania zmiana: 2019-09-18
Zbieranie ofert
6 dni, 6 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.60.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie zastępcze robót gwarancyjnych na zadaniu pn.: „Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumiczny
Odsłon: 45 Ostatania zmiana: 2019-09-13
Zbieranie ofert
4 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.62.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu” z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Odsłon: 35 Ostatania zmiana: 2019-09-12
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.61.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej
Odsłon: 32 Ostatania zmiana: 2019-09-12
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.1.26.2019] Przetarg nieograniczony - Dostawa 15 szt. nowych wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie miasta Kalisz
Odsłon: 78 Ostatania zmiana: 2019-09-09
Zbieranie ofert
4 dni, 6 godzin, 24 minut
[ZP.271.10.59.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż 14 szt. stelaży dla roślinności pnącej montowanych do wiat przystankowych na terenie Miasta Kalisza.
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2019-09-09
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.1.28.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka ulicy Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji 22i w Kaliszu
Odsłon: 80 Ostatania zmiana: 2019-09-06
Zbieranie ofert
3 dni, 6 godzin, 24 minut