Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.72.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni pasa ruchu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu w rejonie skrzyżowania z ulicą Marii Curie - Skłodowskiej.
Odsłon: 51 Ostatania zmiana: 2019-11-15
Zbieranie ofert
2 dni, 5 godzin, 36 minut
[ZP.271.1.36.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 44 Ostatania zmiana: 2019-11-12
Zbieranie ofert
7 dni, 7 godzin, 36 minut
[ZP.271.1.38.2019] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020r.
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2019-11-12
Zbieranie ofert
2 dni, 7 godzin, 36 minut
Informacja z otwarcia ofert[ZP.271.1.35.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 142 Ostatania zmiana: 2019-11-19
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.34.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Piaszczystej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 136 Ostatania zmiana: 2019-11-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Zmiany [ZP.271.1.33.2019] Przetarg nieograniczony - Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 123 Ostatania zmiana: 2019-11-19
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.70.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sąsiedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 62 Ostatania zmiana: 2019-10-28
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.67.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a
Odsłon: 117 Ostatania zmiana: 2019-10-25
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
IOWON [ZP.271.1.32.2019] Przetarg nieograniczony - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2020.
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2019-11-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.31.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 145 Ostatania zmiana: 2019-11-08
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)