Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.12.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ulicy Kwiatów Polskich w Kaliszu
Odsłon: 41 Ostatania zmiana: 2018-03-14
Zbieranie ofert
2 dni, 19 godzin, 23 minut
[ZP.271.1.13.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Asnyka w Kaliszu na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2018-03-14
Zbieranie ofert
9 dni, 16 godzin, 23 minut
[II przetarg ustny] Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Miasta Kalisza
Odsłon: 73 Ostatania zmiana: 2018-03-10
Zbieranie ofert
6 dni, 16 godzin, 53 minut
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.12.2018] Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu
Odsłon: 157 Ostatania zmiana: 2018-03-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.11.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego
Odsłon: 162 Ostatania zmiana: 2018-03-16
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.9.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka ul. Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 167 Ostatania zmiana: 2018-03-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
IOWON [ZP.271.1.7.2018] Przetarg nieograniczony Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2018 r.
Odsłon: 214 Ostatania zmiana: 2018-03-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.11.2018] Zaproszenie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską w Kaliszu
Odsłon: 203 Ostatania zmiana: 2018-02-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.10.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką w Kaliszu
Odsłon: 199 Ostatania zmiana: 2018-02-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.10.2018] Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu
Odsłon: 204 Ostatania zmiana: 2018-03-06
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)