Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.11.2020] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 15 Ostatania zmiana: 2020-02-25
Zbieranie ofert
7 dni, 1 godzin, 18 minut
[ZP.271.10.10.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu 39 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 12 Ostatania zmiana: 2020-02-25
Zbieranie ofert
7 dni, 1 godzin, 18 minut
[ZP.271.10.12.2020] Zaproszenie do złożenia ofert cenowej - wykonanie nasadzeń drzew na posesji ul. Złota 43 w Kaliszu
Odsłon: 13 Ostatania zmiana: 2020-02-25
Zbieranie ofert
5 dni, 21 godzin, 18 minut
[ZP.271.10.6.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektów budowy kanałów technologicznych w ulicach na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.8.2020] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 13/15 obręb 099 Zagorzynek w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.9.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. Serbinowska w Kaliszu (sięgacz ul.
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.7.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. K
Odsłon: 62 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.5.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. S
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.4.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont skrzyżowania dróg osiedlowych w ciągu ulicy Prymasa Wyszyńskiego w obrębie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 na wysokości Niepublicz
Odsłon: 97 Ostatania zmiana: 2020-02-19
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.3.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie naprawy lub kompleksowej wymiany wpustów deszczowych wraz z wykonaniem odbudowy nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu.
Odsłon: 133 Ostatania zmiana: 2020-02-06
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)