Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.1.57.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. 34a do pos. 30
Odsłon: 79 Ostatania zmiana: 2018-12-04
Zbieranie ofert
4 dni, 9 godzin, 29 minut
[ZP.271.1.56.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy kompleksie boisk na Osiedlu Widok w Kaliszu
Odsłon: 152 Ostatania zmiana: 2018-12-04
Zbieranie ofert
4 dni, 9 godzin, 29 minut
ZMIANY [ZP.271.1.55.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Żwirowej w Kaliszu
Odsłon: 182 Ostatania zmiana: 2018-12-14
Zbieranie ofert
4 dni, 9 godzin, 29 minut
[ZP.271.10.72.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2018-11-30
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.73.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2018-11-29
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.54.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r.
Odsłon: 128 Ostatania zmiana: 2018-12-13
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.52.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Ateńskiej w Kalisz
Odsłon: 261 Ostatania zmiana: 2018-12-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.51.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Etruskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Galijskiej do ul. Dackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
Odsłon: 206 Ostatania zmiana: 2018-12-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Unieważnienie [ZP.271.10.71.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 104 Ostatania zmiana: 2018-11-29
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.70.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2018-11-23
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)