Ogłoszone


Tytuł Status
Zmiana [ZP.271.1.5.2020] Przetarg nieograniczony - Budowa stanowisk postojowych wraz z przebudową istniejącego utwardzenia terenu przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu
Odsłon: 207 Ostatania zmiana: 2020-03-25
Zbieranie ofert
17 godzin, 38 minut
[ZP.271.10.13.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym na skrzyżowaniu ul. Warszawska – K
Odsłon: 107 Ostatania zmiana: 2020-03-13
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.14.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wymianę wpustów deszczowych w ilości 5 szt. na ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu.
Odsłon: 103 Ostatania zmiana: 2020-03-13
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Zmiana [ZP.271.10.11.2020] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 142 Ostatania zmiana: 2020-02-26
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.10.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu 39 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 90 Ostatania zmiana: 2020-02-25
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.12.2020] Zaproszenie do złożenia ofert cenowej - wykonanie nasadzeń drzew na posesji ul. Złota 43 w Kaliszu
Odsłon: 128 Ostatania zmiana: 2020-02-25
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.6.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektów budowy kanałów technologicznych w ulicach na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 150 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.8.2020] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 13/15 obręb 099 Zagorzynek w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 108 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.9.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. Serbinowska w Kaliszu (sięgacz ul.
Odsłon: 106 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.7.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. K
Odsłon: 116 Ostatania zmiana: 2020-02-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)