Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa nieodpłatnego używania i pobierania pożytków z nowo
Odsłon: 64 Ostatania zmiana: 2019-07-05
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.39.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej w Kaliszu.
Odsłon: 101 Ostatania zmiana: 2019-06-28
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Zmiany [ZP.271.10.38.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II oraz pl. Św. Józefa w Kaliszu
Odsłon: 125 Ostatania zmiana: 2019-07-05
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” z funduszy Unii Europejskiej
Odsłon: 54 Ostatania zmiana: 2019-06-26
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.40.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3.
Odsłon: 87 Ostatania zmiana: 2019-06-25
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.37.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - cenowej na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Szczypiornickiej w Kaliszu.
Odsłon: 78 Ostatania zmiana: 2019-06-24
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
ZMIANA [ZP.271.10.36.2019] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Starowiejskiej i Szczypiornickiej w Kaliszu.
Odsłon: 60 Ostatania zmiana: 2019-06-24
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.1.13.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji
Odsłon: 132 Ostatania zmiana: 2019-07-03
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.33.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” z funduszy Unii Europejskiej
Odsłon: 68 Ostatania zmiana: 2019-06-14
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.35.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika na ulicy Polnej od ul. Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego w Kaliszu
Odsłon: 100 Ostatania zmiana: 2019-06-13
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)