Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.70.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10.
Odsłon: 124 Ostatania zmiana: 2018-11-23
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Unieważnienie [ZP.271.1.44.2018] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 221 Ostatania zmiana: 2018-12-17
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE {ZP.271.1.53.2018] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na Targowisko w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego w Kaliszu – odcinek od km 0+217 do km 0+321”
Odsłon: 211 Ostatania zmiana: 2018-12-17
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.50.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 w Kaliszu – od strony przedszkola
Odsłon: 241 Ostatania zmiana: 2018-12-13
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
IOWON [ZP.271.1.49.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi od ul. Serbinowskiej w Kaliszu w zakresie parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5a, 7 i Przedszkola nr 18
Odsłon: 254 Ostatania zmiana: 2019-01-02
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.67.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań rezultatów wdrożenia projektu pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”.
Odsłon: 124 Ostatania zmiana: 2018-11-20
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.47.2018] Przetarg nieograniczony - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2019.
Odsłon: 130 Ostatania zmiana: 2019-01-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
IOWON [ZP.271.1.48.2018] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2019r.
Odsłon: 245 Ostatania zmiana: 2019-01-03
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
ZMIANA [ZP.271.10.68.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 97 Ostatania zmiana: 2018-11-23
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.63.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie 2 tablic informujących o dofinansowaniu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” w ramach Rządoweg
Odsłon: 84 Ostatania zmiana: 2018-11-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)