Ogłoszone


Tytuł Status
[ZP.271.10.14.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 78/1 i 78/2 obręb 035 Śródmieście w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 63 Ostatania zmiana: 2019-03-22
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.4.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
Odsłon: 326 Ostatania zmiana: 2019-04-12
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.13.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie obniżenia krawężnika na przejeździe rowerowym na ul. Stawiszyńskiej przy Moście Bernardyńskim w Kaliszu.
Odsłon: 95 Ostatania zmiana: 2019-03-21
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.12.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę ul. Konopnickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej.
Odsłon: 170 Ostatania zmiana: 2019-03-21
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.11.2019] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy ul Racławickiej w Kaliszu.
Odsłon: 185 Ostatania zmiana: 2019-03-15
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
ZP.271.10.10.2019 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych ul. Rajskowskiej w Kaliszu
Odsłon: 101 Ostatania zmiana: 2019-02-25
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
Zmiana [ZP.271.10.9.2019] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa 6 szt. słupów ogłoszeniowych dla Miasta Kalisza
Odsłon: 108 Ostatania zmiana: 2019-03-01
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
IOWON [ZP.271.1.3.2019] - Przetarg nieograniczony - Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu
Odsłon: 1108 Ostatania zmiana: 2019-04-11
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
IOWON [ZP.271.1.2.2019] - Przetarg nieograniczony - Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2019r.
Odsłon: 211 Ostatania zmiana: 2019-03-13
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
[ZP.271.10.8.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2018 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysoko
Odsłon: 196 Ostatania zmiana: 2019-02-05
Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)