Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.1.57.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. 34a do pos. 30
Odsłon: 79 Ostatania zmiana: 2018-12-04
2018-12-04 Zbieranie ofert
4 dni, 9 godzin, 44 minut
2018-12-19
[ZP.271.1.56.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy kompleksie boisk na Osiedlu Widok w Kaliszu
Odsłon: 152 Ostatania zmiana: 2018-12-04
2018-12-04 Zbieranie ofert
4 dni, 9 godzin, 44 minut
2018-12-19
ZMIANY [ZP.271.1.55.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Żwirowej w Kaliszu
Odsłon: 182 Ostatania zmiana: 2018-12-14
2018-11-30 Zbieranie ofert
4 dni, 9 godzin, 44 minut
2018-12-19
[ZP.271.10.72.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2018-11-30
2018-11-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-05
[ZP.271.10.73.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 91 Ostatania zmiana: 2018-11-29
2018-11-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-06
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.54.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r.
Odsłon: 128 Ostatania zmiana: 2018-12-13
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-11
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.52.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Ateńskiej w Kalisz
Odsłon: 261 Ostatania zmiana: 2018-12-14
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-12
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.51.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Etruskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Galijskiej do ul. Dackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
Odsłon: 206 Ostatania zmiana: 2018-12-14
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-12
Unieważnienie [ZP.271.10.71.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 104 Ostatania zmiana: 2018-11-29
2018-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-28
[ZP.271.10.70.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10.
Odsłon: 56 Ostatania zmiana: 2018-11-23
2018-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-29
Unieważnienie części 1 i 2 [ZP.271.1.44.2018] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 125 Ostatania zmiana: 2018-12-13
2018-11-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-30
{ZP.271.1.53.2018] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na Targowisko w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego w Kaliszu – odcinek od km 0+217 do km 0+321”
Odsłon: 126 Ostatania zmiana: 2018-12-11
2018-11-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-07
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.50.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 w Kaliszu – od strony przedszkola
Odsłon: 155 Ostatania zmiana: 2018-12-13
2018-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-06
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.49.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi od ul. Serbinowskiej w Kaliszu w zakresie parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5a, 7 i Przedszkola nr 18
Odsłon: 154 Ostatania zmiana: 2018-12-07
2018-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-05
[ZP.271.10.67.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań rezultatów wdrożenia projektu pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”.
Odsłon: 71 Ostatania zmiana: 2018-11-20
2018-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-27
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.47.2018] Przetarg nieograniczony - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2019.
Odsłon: 64 Ostatania zmiana: 2018-11-27
2018-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-27
IOWON [ZP.271.1.48.2018] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2019r.
Odsłon: 179 Ostatania zmiana: 2018-12-14
2018-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-28
ZMIANA [ZP.271.10.68.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 62 Ostatania zmiana: 2018-11-23
2018-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-26
[ZP.271.10.63.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie 2 tablic informujących o dofinansowaniu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” w ramach Rządoweg
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2018-11-15
2018-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-21
[ZP.271.10.69.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu odwodnienia drogi dojazdowej wraz z przyległym terenem z tyłu pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Górnośląskiej 37a w Kaliszu
Odsłon: 62 Ostatania zmiana: 2018-11-15
2018-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-23