Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.12.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na oświetlenie ulicy Kwiatów Polskich w Kaliszu
Odsłon: 41 Ostatania zmiana: 2018-03-14
2018-03-14 Zbieranie ofert
2 dni, 19 godzin, 20 minut
2018-03-22
[ZP.271.1.13.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Asnyka w Kaliszu na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej
Odsłon: 55 Ostatania zmiana: 2018-03-14
2018-03-14 Zbieranie ofert
9 dni, 16 godzin, 20 minut
2018-03-29
[II przetarg ustny] Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Miasta Kalisza
Odsłon: 73 Ostatania zmiana: 2018-03-10
2018-03-09 Zbieranie ofert
6 dni, 16 godzin, 50 minut
2018-03-26
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.12.2018] Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu
Odsłon: 157 Ostatania zmiana: 2018-03-14
2018-03-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-14
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.11.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego
Odsłon: 162 Ostatania zmiana: 2018-03-16
2018-02-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-16
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.9.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka ul. Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 167 Ostatania zmiana: 2018-03-15
2018-02-27 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-14
IOWON [ZP.271.1.7.2018] Przetarg nieograniczony Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2018 r.
Odsłon: 214 Ostatania zmiana: 2018-03-15
2018-02-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-05
[ZP.271.10.11.2018] Zaproszenie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską w Kaliszu
Odsłon: 203 Ostatania zmiana: 2018-02-22
2018-02-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-02
[ZP.271.10.10.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką w Kaliszu
Odsłon: 199 Ostatania zmiana: 2018-02-22
2018-02-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-02
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.10.2018] Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu
Odsłon: 204 Ostatania zmiana: 2018-03-06
2018-02-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-02
[ZP.271.10.9.2018] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie koncepcji przebudowy przejazdu kolejowo-drogowego w ciągu ul. Księżnej Jolanty w Kaliszu na skrzyżowanie bezkolizyjne
Odsłon: 269 Ostatania zmiana: 2018-02-16
2018-02-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-02-26
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.8.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Asnyka w Kaliszu na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej
Odsłon: 244 Ostatania zmiana: 2018-03-06
2018-02-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-03-05
[przetarg ustny] Dzierżawa słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Miasta Kalisza
Odsłon: 172 Ostatania zmiana: 2018-03-10
2018-02-13 Zakończone
ZMIANY [ZP.271.1.2.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie pr
Odsłon: 735 Ostatania zmiana: 2018-03-16
2018-02-09 Zbieranie ofert
3 dni, 17 godzin, 20 minut
2018-03-23
[ZP.271.10.8.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych.
Odsłon: 178 Ostatania zmiana: 2018-02-08
2018-02-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-02-16
Zmiana [ZP.271.10.5.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami dla zadania pn.: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza”
Odsłon: 242 Ostatania zmiana: 2018-02-15
2018-02-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-02-20
ZMIANA [ZP.271.1.6.2018] Świadczenie usługi polegającej na uruchomieniu, zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2018-2020
Odsłon: 633 Ostatania zmiana: 2018-03-08
2018-02-06 Zbieranie ofert
17 godzin, 20 minut
2018-03-20
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.5.2018] Przetarg nieograniczony - Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu
Odsłon: 230 Ostatania zmiana: 2018-02-20
2018-02-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-02-16
UNIEWAŻNIENIE/Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.1.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego
Odsłon: 214 Ostatania zmiana: 2018-02-21
2018-02-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-02-21
IOWON [ZP.271.1.4.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 373 Ostatania zmiana: 2018-03-19
2018-02-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-02-19