Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.51.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 36.
Odsłon: 25 Ostatania zmiana: 2018-09-21
2018-09-21 Zbieranie ofert
3 dni, 16 godzin, 43 minut
2018-09-28
[ZP.271.10.49.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych terenu ul. Kątnej w Kaliszu na odcinku od ul. Zjazd do ul. Szerokiej
Odsłon: 21 Ostatania zmiana: 2018-09-19
2018-09-19 Zbieranie ofert
6 dni, 16 godzin, 43 minut
2018-10-01
[ZP.271.1.34.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 49 Ostatania zmiana: 2018-09-18
2018-09-18 Zbieranie ofert
10 dni, 18 godzin, 43 minut
2018-10-05
Zmiana [ZP.271.1.32.2018] Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na cztery rejony
Odsłon: 81 Ostatania zmiana: 2018-09-20
2018-09-17 Zbieranie ofert
1 dni, 18 godzin, 43 minut
2018-09-26
[ZP.271.1.33.2018] Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskie
Odsłon: 72 Ostatania zmiana: 2018-09-21
2018-09-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-09-21
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.31.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu - etap I
Odsłon: 144 Ostatania zmiana: 2018-09-18
2018-08-31 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-09-17
[ZP.271.10.47.2018 - zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego (do decyzji art. 73) działki, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Godebskiego 2f w Kaliszu
Odsłon: 48 Ostatania zmiana: 2018-08-23
2018-08-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-31
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.30.2018] Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynami
Odsłon: 63 Ostatania zmiana: 2018-09-04
2018-08-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-31
Unieważnienie [ZP.271.1.29.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 199 Ostatania zmiana: 2018-08-31
2018-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-29
[ZP.271.10.45.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+638 (brzeg prawy) wód opadowych i roztopowych
Odsłon: 86 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-21
[ZP.271.10.46.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 4+717 (brzeg prawy) wód opadowych i rozto
Odsłon: 59 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-21
[ZP.271.10.44.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy ul. Głogowskiej na odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu.
Odsłon: 93 Ostatania zmiana: 2018-08-10
2018-08-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-24
[ZP.271.10.43.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie ul. Ciesielskiej w Kaliszu (do decyzji ZRID)
Odsłon: 71 Ostatania zmiana: 2018-08-10
2018-08-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-17
ZMIANA [ZP.271.10.40.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi miasto Kalisz podpisało porozumienia dot.
Odsłon: 241 Ostatania zmiana: 2018-08-20
2018-08-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-21
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.28.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu – etap I
Odsłon: 159 Ostatania zmiana: 2018-08-22
2018-08-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-22
[ZP.271.10.41.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika w ulicy Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 141 Ostatania zmiana: 2018-08-03
2018-08-03 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-10
[ZP.271.10.39.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru archeologicznego związanego z realizacją zadania pn.: "Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”.
Odsłon: 84 Ostatania zmiana: 2018-08-03
2018-08-03 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-06
[ZP.271.10.42.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie nasypu pod drogę dojazdową do działek 11/8, 11/10, 11/12 obręb 086 Rypinek
Odsłon: 79 Ostatania zmiana: 2018-08-02
2018-08-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-08
[ZP.271.10.38.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”
Odsłon: 93 Ostatania zmiana: 2018-08-01
2018-08-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-06
[ZP.271.10.37.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 30”.
Odsłon: 77 Ostatania zmiana: 2018-07-26
2018-07-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-02