Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
Zmiana [ZP.271.1.5.2020] Przetarg nieograniczony - Budowa stanowisk postojowych wraz z przebudową istniejącego utwardzenia terenu przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu
Odsłon: 208 Ostatania zmiana: 2020-03-25
2020-03-16 Zbieranie ofert
16 godzin, 37 minut
2020-03-31
[ZP.271.10.13.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż aktywnego oznakowania pionowego D-6 z zasilaniem słonecznym na skrzyżowaniu ul. Warszawska – K
Odsłon: 107 Ostatania zmiana: 2020-03-13
2020-03-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-03-20
[ZP.271.10.14.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wymianę wpustów deszczowych w ilości 5 szt. na ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu.
Odsłon: 104 Ostatania zmiana: 2020-03-13
2020-03-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-03-20
Zmiana [ZP.271.10.11.2020] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 142 Ostatania zmiana: 2020-02-26
2020-02-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-03-03
[ZP.271.10.10.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu 39 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 92 Ostatania zmiana: 2020-02-25
2020-02-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-03-03
[ZP.271.10.12.2020] Zaproszenie do złożenia ofert cenowej - wykonanie nasadzeń drzew na posesji ul. Złota 43 w Kaliszu
Odsłon: 129 Ostatania zmiana: 2020-02-25
2020-02-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-03-02
[ZP.271.10.6.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektów budowy kanałów technologicznych w ulicach na terenie Miasta Kalisza
Odsłon: 150 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.8.2020] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 13/15 obręb 099 Zagorzynek w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 109 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.9.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. Serbinowska w Kaliszu (sięgacz ul.
Odsłon: 107 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.7.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. K
Odsłon: 117 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.5.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w ramach zadania pn.: „Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych” – ul. S
Odsłon: 127 Ostatania zmiana: 2020-02-14
2020-02-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-21
[ZP.271.10.4.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na remont skrzyżowania dróg osiedlowych w ciągu ulicy Prymasa Wyszyńskiego w obrębie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 na wysokości Niepublicz
Odsłon: 149 Ostatania zmiana: 2020-02-19
2020-02-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-17
[ZP.271.10.3.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie naprawy lub kompleksowej wymiany wpustów deszczowych wraz z wykonaniem odbudowy nawierzchni bitumicznej na ulicy Piłsudskiego w Kaliszu.
Odsłon: 229 Ostatania zmiana: 2020-02-06
2020-02-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-14
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.1.2020] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Kwiatów Polskich w Kaliszu
Odsłon: 428 Ostatania zmiana: 2020-03-17
2020-02-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-19
Unieważnienie [ZP.271.1.2.2020] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 305 Ostatania zmiana: 2020-02-19
2020-02-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-12
[ZP.271.10.1.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont zjazdu z ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu oraz wykonanie drenażu na działce 203/1 przy ul. Pokrzywnickiej
Odsłon: 239 Ostatania zmiana: 2020-02-11
2020-01-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-02-03
[ZP.271.10.2.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych
Odsłon: 176 Ostatania zmiana: 2020-02-07
2020-01-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-31
[WLK.406.2.2020] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi demontażu pojazdów usuniętych z dróg w granicach administracyjnych miasta Kalisza na podstawie art. 130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Odsłon: 149 Ostatania zmiana: 2020-01-31
2020-01-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.42.2019] Przetarg nieograniczony - Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2020r.
Odsłon: 332 Ostatania zmiana: 2020-02-04
2019-12-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-10
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.43.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 298 Ostatania zmiana: 2020-02-04
2019-12-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2020-01-10