Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
IOWON [ZP.271.1.12.2019] Przetarg nieograniczony - Przebudowa al. Wojska Polskiego w Kaliszu n od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od Ronda Westerplatte do ul. Serbinowskiej
Odsłon: 751 Ostatania zmiana: 2019-08-09
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-04
[ZP.271.10.34.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego (do decyzji na podstawie art. 73) działki nr 11/4 obręb 017 Piskorzewie w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 177 Ostatania zmiana: 2019-06-12
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-24
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.9.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
Odsłon: 263 Ostatania zmiana: 2019-06-25
2019-06-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-24
IOWON [ZP.271.1.8.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Lisiej, ul. Sarniej i ul. Zajęczej w Kaliszu
Odsłon: 347 Ostatania zmiana: 2019-07-29
2019-06-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-25
[ZP.271.10.30.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych (do decyzji na podstawie art. 73) działki nr 417 obręb 0152 Winiary w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizac
Odsłon: 201 Ostatania zmiana: 2019-06-06
2019-06-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-13
zmiana[ZP.271.10.28.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż dwóch lamp LED wczesnego ostrzegania z zasilaniem solarnym
Odsłon: 237 Ostatania zmiana: 2019-06-03
2019-05-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-07
[ZP.271.10.29.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych (do decyzji na podstawie art. 73) działki nr 11/4 obręb 017 Piskorzewie w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 166 Ostatania zmiana: 2019-05-30
2019-05-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-07
[ZP.271.10.27.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie nasadzeń zastępczych na terenie pasa drogowego ul. Żwirowej w Kaliszu.
Odsłon: 242 Ostatania zmiana: 2019-05-23
2019-05-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-31
[ZP.271.10.26.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika w al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odc. od pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 do chodnika prowadzącego do kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Odsłon: 208 Ostatania zmiana: 2019-05-22
2019-05-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-31
[ZP.271.10.25.2019] ZMIANA Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń w budynku Dworca Kolejowego przy ul. Dworcowej 1 w Kaliszu, toalety publicznej zlokalizowanej na Węźle Przes
Odsłon: 220 Ostatania zmiana: 2019-05-22
2019-05-16 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-24
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.7.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
Odsłon: 296 Ostatania zmiana: 2019-06-03
2019-05-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-29
IOWON [ZP.271.1.5.2019] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ulicy Łowickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej z wydzieleniem jednostronnego chodnika
Odsłon: 448 Ostatania zmiana: 2019-06-04
2019-04-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-13
[ZP.271.10.23.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę kanalizacji deszczowej w sięgaczu od ul. Kordeckiego w Kaliszu od pos. 18a do pos. 21i.
Odsłon: 243 Ostatania zmiana: 2019-04-25
2019-04-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-06
[ZP.271.10.24.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie - os. Dobrzec w Kaliszu (do decyzji ZRID).
Odsłon: 207 Ostatania zmiana: 2019-04-24
2019-04-24 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-08
IOWON [ZP.271.1.6.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
Odsłon: 395 Ostatania zmiana: 2019-05-31
2019-04-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-07
Zmiana [ZP.271.10.22.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 67/1 i 63/1 obręb 082 – Osiedle Asnyka w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 208 Ostatania zmiana: 2019-04-29
2019-04-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-08
[ZP.271.10.21.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego (do decyzji art. 73) działki nr 18/1 obręb 084, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Kordeckiego w Kali
Odsłon: 215 Ostatania zmiana: 2019-04-18
2019-04-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-30
Zmiany [ZP.271.1.10.20.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego.
Odsłon: 491 Ostatania zmiana: 2019-04-26
2019-04-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-05-07
[ZP.271.10.19.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 67/1 i 63/1 obręb 082 – Osiedle Asnyka w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 208 Ostatania zmiana: 2019-04-08
2019-04-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-15
[ZP.271.10.18.2019] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę odcinka ul. Kordeckiego w Kaliszu – sięgacz od pos. 18a do pos. 21i w zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej
Odsłon: 198 Ostatania zmiana: 2019-04-05
2019-04-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-15