Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.15.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu 35 urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza.
Odsłon: 240 Ostatania zmiana: 2019-04-01
2019-04-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-08
[ZP.271.10.16.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami na terenie Miasta Kalisza.
Odsłon: 225 Ostatania zmiana: 2019-04-01
2019-04-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-08
[ZP.271.10.17.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu”, w zakresie: -branży drogowej, -branży sanitarnej, -branży telekomunikacyjnej, -br
Odsłon: 333 Ostatania zmiana: 2019-03-29
2019-03-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-08
[ZP.271.10.14.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 78/1 i 78/2 obręb 035 Śródmieście w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 189 Ostatania zmiana: 2019-03-22
2019-03-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-01
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.4.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na trzy rejony
Odsłon: 507 Ostatania zmiana: 2019-04-12
2019-03-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-05
[ZP.271.10.13.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie obniżenia krawężnika na przejeździe rowerowym na ul. Stawiszyńskiej przy Moście Bernardyńskim w Kaliszu.
Odsłon: 256 Ostatania zmiana: 2019-03-21
2019-03-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-04-01
[ZP.271.10.12.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę ul. Konopnickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej.
Odsłon: 318 Ostatania zmiana: 2019-03-21
2019-03-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-03-29
[ZP.271.10.11.2019] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy ul Racławickiej w Kaliszu.
Odsłon: 327 Ostatania zmiana: 2019-03-15
2019-03-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-03-25
ZP.271.10.10.2019 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych ul. Rajskowskiej w Kaliszu
Odsłon: 262 Ostatania zmiana: 2019-02-25
2019-02-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-03-04
Zmiana [ZP.271.10.9.2019] - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa 6 szt. słupów ogłoszeniowych dla Miasta Kalisza
Odsłon: 259 Ostatania zmiana: 2019-03-01
2019-02-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-03-05
IOWON [ZP.271.1.3.2019] - Przetarg nieograniczony - Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu
Odsłon: 1439 Ostatania zmiana: 2019-04-11
2019-02-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-03-18
IOWON [ZP.271.1.2.2019] - Przetarg nieograniczony - Oczyszczanie ulic na terenie m. Kalisza w 2019r.
Odsłon: 446 Ostatania zmiana: 2019-03-13
2019-02-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-02-25
[ZP.271.10.8.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przeprowadzenie audytu rekompensaty za rok 2018 z tytułu świadczenia usług w publicznym transporcie zbiorowym przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz weryfikacja prognozy wysoko
Odsłon: 397 Ostatania zmiana: 2019-02-05
2019-02-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-02-18
[ZP.271.10.7.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 3/3 obręb 061 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 231 Ostatania zmiana: 2019-01-25
2019-01-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-02-01
[ZP.271.10.6.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych ul. Pogodnej w Kaliszu (odcinek od nr 105 do nr 135-137)
Odsłon: 254 Ostatania zmiana: 2019-01-17
2019-01-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-24
[ZP.271.10.5.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - - wykonanie projektu na budowę przepustu drogowego na rowie Rm3 w ciągu nowoprojektowanej ulicy Uniejowskiej w Kaliszu
Odsłon: 290 Ostatania zmiana: 2019-01-17
2019-01-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-24
[ZP.271.10.1.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 4/1 obręb 062 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 258 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
[ZP.271.10.2.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych działki 120/4 obr. 081 Kaliniec w Kaliszu na odcinku od ul. Bogumiła i Barbary do parkingu na działce nr 120/2 obr. 081 Kaliniec
Odsłon: 230 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
[ZP.271.10.3.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Polnej w Kaliszu na odcinku od ul. Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego.
Odsłon: 236 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
[ZP.271.10.4.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego al. Wojska Polskiego w Kaliszu (II nitka) na odcinku od pawilonu „małego Tesco” wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego
Odsłon: 233 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18