Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
OOUZ+UNIEWŻNIENIE zadania nr 3[ZP.271.1.1.2019] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 532 Ostatania zmiana: 2019-02-06
2019-01-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-16
[ZP.271.10.76.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Kątnej w Kaliszu
Odsłon: 244 Ostatania zmiana: 2018-12-19
2018-12-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-21
zmiana [ZP.271.10.75.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Prosny w Kaliszu w km 66+350 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 285 Ostatania zmiana: 2018-12-24
2018-12-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-27
[ZP.271.10.74.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych sięgacza w rejonie ul. Augustyna Kordeckiego 24 w Kaliszu
Odsłon: 281 Ostatania zmiana: 2018-12-18
2018-12-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.57.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. 34a do pos. 30
Odsłon: 503 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-12-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.56.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy kompleksie boisk na Osiedlu Widok w Kaliszu
Odsłon: 636 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-12-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.55.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Żwirowej w Kaliszu
Odsłon: 757 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-11-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-19
[ZP.271.10.72.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10
Odsłon: 303 Ostatania zmiana: 2018-11-30
2018-11-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-05
[ZP.271.10.73.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 356 Ostatania zmiana: 2018-11-29
2018-11-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.54.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r.
Odsłon: 544 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.52.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Ateńskiej w Kalisz
Odsłon: 669 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.51.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Etruskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Galijskiej do ul. Dackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
Odsłon: 575 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-12
Unieważnienie [ZP.271.10.71.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 333 Ostatania zmiana: 2018-11-29
2018-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-28
[ZP.271.10.70.2018 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10.
Odsłon: 352 Ostatania zmiana: 2018-11-23
2018-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-29
Unieważnienie [ZP.271.1.44.2018] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 385 Ostatania zmiana: 2018-12-17
2018-11-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-30
UNIEWAŻNIENIE {ZP.271.1.53.2018] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na Targowisko w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego w Kaliszu – odcinek od km 0+217 do km 0+321”
Odsłon: 393 Ostatania zmiana: 2018-12-17
2018-11-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-07
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.50.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka nawierzchni drogi osiedlowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 w Kaliszu – od strony przedszkola
Odsłon: 459 Ostatania zmiana: 2018-12-13
2018-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-06
IOWON [ZP.271.1.49.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi od ul. Serbinowskiej w Kaliszu w zakresie parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5a, 7 i Przedszkola nr 18
Odsłon: 418 Ostatania zmiana: 2019-01-02
2018-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-05
[ZP.271.10.67.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie badań rezultatów wdrożenia projektu pn.: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”.
Odsłon: 248 Ostatania zmiana: 2018-11-20
2018-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-27
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.47.2018] Przetarg nieograniczony - Utrzymanie i konserwacja sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Kalisza w roku 2019.
Odsłon: 273 Ostatania zmiana: 2019-01-22
2018-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-27