Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
IOWON [ZP.271.1.48.2018] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2019r.
Odsłon: 400 Ostatania zmiana: 2019-01-03
2018-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-28
ZMIANA [ZP.271.10.68.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 245 Ostatania zmiana: 2018-11-23
2018-11-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-26
[ZP.271.10.63.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie 2 tablic informujących o dofinansowaniu realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu” w ramach Rządoweg
Odsłon: 227 Ostatania zmiana: 2018-11-15
2018-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-21
[ZP.271.10.69.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu odwodnienia drogi dojazdowej wraz z przyległym terenem z tyłu pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Górnośląskiej 37a w Kaliszu
Odsłon: 248 Ostatania zmiana: 2018-11-15
2018-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-23
IOWON [ZP.271.1.46.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 811 Ostatania zmiana: 2018-12-21
2018-11-08 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-23
[ZP.271.10.66.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowy odwodnienia w ulicy Zdrojowej w Kaliszu.
Odsłon: 247 Ostatania zmiana: 2018-11-06
2018-11-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-13
Zmiany [ZP.271.10.65.2018] Zaproszenie do złożenia oferty najkorzystniejszej - wykonanie map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych terenu al. Wojska Polskiego w Kaliszu
Odsłon: 243 Ostatania zmiana: 2018-11-07
2018-11-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-13
[ZP.271.10.64.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej
Odsłon: 354 Ostatania zmiana: 2018-10-31
2018-10-31 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-06
[ZP.271.10.61.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont odcinka nawierzchni drogi osiedlowej pomiędzy budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego nr 13 i 21 w Kaliszu (wg. planu sytuacyjnego zakres odcinka nr 2
Odsłon: 350 Ostatania zmiana: 2018-10-26
2018-10-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-05
[ZP.271.10.59.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 20 i 21 obręb 050 w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 245 Ostatania zmiana: 2018-10-25
2018-10-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-05
[ZP.271.10.62.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu budowy odwodnienia w ulicy Zdrojowej w Kaliszu.
Odsłon: 216 Ostatania zmiana: 2018-10-25
2018-10-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-31
IOWON [ZP.271.1.45.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka ul. Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 412 Ostatania zmiana: 2018-12-06
2018-10-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-09
IOWON [ZP.271.1.41.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2019r. z podziałem na dwa rejony
Odsłon: 305 Ostatania zmiana: 2019-01-03
2018-10-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-09
[ZP.271.10.59.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 43/3 obręb 078 w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 216 Ostatania zmiana: 2018-10-24
2018-10-24 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-30
IOWON [ZP.271.1.40.2018] Przetarg nieograniczony - Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 387 Ostatania zmiana: 2018-11-26
2018-10-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-31
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.43.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r.
Odsłon: 322 Ostatania zmiana: 2018-11-14
2018-10-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-06
IOWON [ZP.271.1.42.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r.
Odsłon: 284 Ostatania zmiana: 2018-12-06
2018-10-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-06
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.39.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. 34a do pos. 30
Odsłon: 351 Ostatania zmiana: 2018-11-27
2018-10-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-30
[ZP.271.10.56.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - projekt budowy odwodnienia w ulicy Zdrojowej w Kaliszu.
Odsłon: 199 Ostatania zmiana: 2018-10-15
2018-10-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-22
[ZP.271.10.58.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu odwodnienia drogi dojazdowej wraz z przyległym terenem z tyłu pawilonu handlowo – usługowego przy ul. Górnośląskiej 37a w Kaliszu
Odsłon: 222 Ostatania zmiana: 2018-10-12
2018-10-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-23