Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.55.2218] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ulicy Pogodnej w Kaliszu na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Szczypiornickiej w zakresie wykonania chodnika.
Odsłon: 301 Ostatania zmiana: 2018-10-09
2018-10-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-15
[ZP.271.10.54.2018] Zaproszenie do złożenia oferty najkorzystniejszej - remont nawierzchni odcinka chodnika w ulicy Tatrzańskiej w Kaliszu.
Odsłon: 283 Ostatania zmiana: 2018-10-05
2018-10-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-12
Zmiana [ZP.271.1.50.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych.
Odsłon: 402 Ostatania zmiana: 2018-10-08
2018-10-03 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-11
[ZP.271.10.52.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ulicy Pogodnej w Kaliszu na odcinku od ul. Gościnnej do ul. Szczypiornickiej w zakresie wykonania chodnika.
Odsłon: 270 Ostatania zmiana: 2018-10-02
2018-10-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-08
[ZP.271.10.53.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ulicy Skarszewskiej w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od ulicy Sosnowej do ul. Botanicznej
Odsłon: 286 Ostatania zmiana: 2018-10-02
2018-10-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-08
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.38.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa odcinka drogi od ul. Serbinowskiej w Kaliszu w zakresie parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5a, 7 i Przedszkola nr 18
Odsłon: 308 Ostatania zmiana: 2018-10-23
2018-10-02 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-17
IOWON [ZP.271.1.37.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej
Odsłon: 1036 Ostatania zmiana: 2018-11-14
2018-10-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-17
IOWON[ZP.271.1.36.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa chodnika w ulicy Kresowej w Kaliszu – etap I (chodnik po stronie numerów nieparzystych)
Odsłon: 370 Ostatania zmiana: 2018-11-07
2018-10-01 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-16
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.35.2018] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na Targowisko w kierunku skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego w Kaliszu – odcinek od km 0+217 do km 0+321
Odsłon: 347 Ostatania zmiana: 2018-10-17
2018-09-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-16
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.10.51.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 36.
Odsłon: 245 Ostatania zmiana: 2018-09-28
2018-09-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-09-28
[ZP.271.10.49.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych terenu ul. Kątnej w Kaliszu na odcinku od ul. Zjazd do ul. Szerokiej
Odsłon: 196 Ostatania zmiana: 2018-09-19
2018-09-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-01
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.34.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 616 Ostatania zmiana: 2018-10-12
2018-09-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-10-05
IOWON [ZP.271.1.32.2018] Przetarg nieograniczony - Zimowe utrzymanie dróg na terenie m. Kalisza w sezonie zimowym 2018/2019 z podziałem na cztery rejony
Odsłon: 528 Ostatania zmiana: 2018-10-24
2018-09-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-09-26
[ZP.271.1.33.2018] Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskie
Odsłon: 466 Ostatania zmiana: 2018-10-02
2018-09-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-09-21
IOWON [ZP.271.1.31.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Pogodnej w Kaliszu - etap I
Odsłon: 487 Ostatania zmiana: 2018-09-26
2018-08-31 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-09-17
[ZP.271.10.47.2018 - zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego (do decyzji art. 73) działki, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie - ul. Godebskiego 2f w Kaliszu
Odsłon: 281 Ostatania zmiana: 2018-08-23
2018-08-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-31
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.30.2018] Przetarg nieograniczony - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynami
Odsłon: 321 Ostatania zmiana: 2018-09-04
2018-08-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-31
Unieważnienie [ZP.271.1.29.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Kazimierzowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej
Odsłon: 496 Ostatania zmiana: 2018-08-31
2018-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-29
[ZP.271.10.45.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+638 (brzeg prawy) wód opadowych i roztopowych
Odsłon: 321 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-21
[ZP.271.10.46.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 4+717 (brzeg prawy) wód opadowych i rozto
Odsłon: 257 Ostatania zmiana: 2018-08-14
2018-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-08-21