Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.83.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 1 szt. nowej wiaty przystankowej.
Odsłon: 183 Ostatania zmiana: 2019-12-13
2019-12-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-20
[ZP.271.10.82.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z osprzętem do prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 180 Ostatania zmiana: 2019-12-13
2019-12-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-19
[ZP.271.10.81.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont zjazdu z al. Wojska Polskiego na działkę nr 41/9 w Kaliszu.
Odsłon: 226 Ostatania zmiana: 2019-12-06
2019-12-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-13
Zmiana [ZP.271.10.74.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Prosny w Kaliszu w km 68+800 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 205 Ostatania zmiana: 2019-12-11
2019-12-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-13
[ZP.271.10.80.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę i montaż na terenie miasta Kalisza 1 szt. nowej wiaty przystankowej.
Odsłon: 208 Ostatania zmiana: 2019-12-04
2019-12-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-11
IOWON [ZP.271.1.41.2019] Przetarg nieograniczony - Realizacja usługi w zakresie całorocznego utrzymania czystości oraz odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 227 Ostatania zmiana: 2020-01-09
2019-12-03 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-11
[ZP.271.10.75.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie remontu budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a.
Odsłon: 267 Ostatania zmiana: 2019-11-27
2019-11-27 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-05
[ZP.271.10.79.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu” z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Odsłon: 165 Ostatania zmiana: 2019-11-26
2019-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-04
[ZP.271.10.78.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej o zrealizowaniu zadania pn.: „Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej” z udziałem środków Funduszu Dróg
Odsłon: 146 Ostatania zmiana: 2019-11-26
2019-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-04
Zmiana [ZP.271.10.77.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 139 Ostatania zmiana: 2019-12-03
2019-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-06
[ZP.271.9.51.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utylizacja daszków i siedzisk przystankowych zlokalizowanych na placu składowym Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu.
Odsłon: 153 Ostatania zmiana: 2019-11-25
2019-11-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-02
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP.271.1.40.2019] Przetarg nieograniczony - Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Centrum Przesiadkowego w Kaliszu
Odsłon: 234 Ostatania zmiana: 2020-01-02
2019-11-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-04
[ZP.271.10.76.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie terenu na posesji przy ul. Złotej 43, 62-800 Kalisz.
Odsłon: 217 Ostatania zmiana: 2019-11-25
2019-11-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-02
[WUD.430.238.2019] Ogłoszenie o przetargu - na zbycie materiału rozbiórkowego pozyskanego podczas prowadzonych prac inwestycyjnych przez MZDiK w Kaliszu.
Odsłon: 213 Ostatania zmiana: 2019-11-21
2019-11-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.37.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni gruntowej na terenie m. Kalisza w 2020r. z podziałem na dwa rejony
Odsłon: 187 Ostatania zmiana: 2020-01-02
2019-11-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-06
[ZP.271.10.73.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych oraz trwałej stabilizacji na gruncie w związku z realizacją zadania pn. „Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks.
Odsłon: 237 Ostatania zmiana: 2019-11-20
2019-11-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-26
[ZP.271.72.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na remont nawierzchni pasa ruchu Al. Wojska Polskiego w Kaliszu w rejonie skrzyżowania z ulicą Marii Curie - Skłodowskiej.
Odsłon: 207 Ostatania zmiana: 2019-11-15
2019-11-15 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-22
Unieważnienie [ZP.271.1.36.2019] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni twardej (z wyłączeniem ulic o nawierzchni bitumicznej) na terenie miasta Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2020r.
Odsłon: 215 Ostatania zmiana: 2019-12-10
2019-11-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-12-03
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.38.2019] Przetarg nieograniczony - Bieżąca dostawa oznakowania pionowego dla potrzeb Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu w 2020r.
Odsłon: 337 Ostatania zmiana: 2020-01-03
2019-11-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-22
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.35.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 320 Ostatania zmiana: 2019-11-29
2019-11-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-11-15