Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.7.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 3/3 obręb 061 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie
Odsłon: 103 Ostatania zmiana: 2019-01-25
2019-01-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-02-01
[ZP.271.10.6.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych ul. Pogodnej w Kaliszu (odcinek od nr 105 do nr 135-137)
Odsłon: 138 Ostatania zmiana: 2019-01-17
2019-01-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-24
[ZP.271.10.5.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - - wykonanie projektu na budowę przepustu drogowego na rowie Rm3 w ciągu nowoprojektowanej ulicy Uniejowskiej w Kaliszu
Odsłon: 151 Ostatania zmiana: 2019-01-17
2019-01-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-24
[ZP.271.10.1.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 4/1 obręb 062 Rajsków w Kaliszu, sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz trwałej stabilizacji na gruncie.
Odsłon: 119 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
[ZP.271.10.2.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych działki 120/4 obr. 081 Kaliniec w Kaliszu na odcinku od ul. Bogumiła i Barbary do parkingu na działce nr 120/2 obr. 081 Kaliniec
Odsłon: 111 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
[ZP.271.10.3.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Polnej w Kaliszu na odcinku od ul. Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego.
Odsłon: 111 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
[ZP.271.10.4.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego al. Wojska Polskiego w Kaliszu (II nitka) na odcinku od pawilonu „małego Tesco” wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego
Odsłon: 107 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2019-01-10 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-18
OOUZ+UNIEWŻNIENIE zadania nr 3[ZP.271.1.1.2019] Przetarg nieograniczony - Usuwanie pojazdów z drogi na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z podziałem na trzy zadania
Odsłon: 299 Ostatania zmiana: 2019-02-06
2019-01-07 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-01-16
[ZP.271.10.76.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej oraz przebudowy sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Kątnej w Kaliszu
Odsłon: 131 Ostatania zmiana: 2018-12-19
2018-12-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-21
zmiana [ZP.271.10.75.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Prosny w Kaliszu w km 66+350 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 149 Ostatania zmiana: 2018-12-24
2018-12-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-27
[ZP.271.10.74.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów projektowych sięgacza w rejonie ul. Augustyna Kordeckiego 24 w Kaliszu
Odsłon: 142 Ostatania zmiana: 2018-12-18
2018-12-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-28
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.57.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. 34a do pos. 30
Odsłon: 351 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-12-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.56.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa parkingu przy kompleksie boisk na Osiedlu Widok w Kaliszu
Odsłon: 488 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-12-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-19
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.55.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Żwirowej w Kaliszu
Odsłon: 564 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-11-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-19
[ZP.271.10.72.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - zabezpieczenie budynku mieszkalnego znajdującego się na terenie nieruchomości w Kaliszu przy ul. Lipowej 10
Odsłon: 154 Ostatania zmiana: 2018-11-30
2018-11-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-05
[ZP.271.10.73.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 211 Ostatania zmiana: 2018-11-29
2018-11-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.54.2018] Przetarg nieograniczony - Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie m. Kalisza z podziałem na dwa rejony w 2019r.
Odsłon: 345 Ostatania zmiana: 2019-01-10
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-11
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.52.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ulicy Ateńskiej w Kalisz
Odsłon: 504 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.51.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Etruskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Galijskiej do ul. Dackiej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej
Odsłon: 416 Ostatania zmiana: 2019-01-07
2018-11-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-12-12
Unieważnienie [ZP.271.10.71.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. Złotej 43 (obr. 017 dz. nr 50/1 i 51/1, 51/2)
Odsłon: 194 Ostatania zmiana: 2018-11-29
2018-11-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-11-28