Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.58.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie oceny stanu technicznego powierzchniowych utrwaleń wykonanych w 2018 r. na ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Ostrowskiej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Serbinowskiej w Kaliszu.
Odsłon: 234 Ostatania zmiana: 2019-08-30
2019-08-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.27.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu
Odsłon: 411 Ostatania zmiana: 2019-10-04
2019-08-30 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-16
[ZP.271.10.56.2019} Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - świadczenie usługi polegającej na obsłudze, eksploatacji i konserwacji dwóch kotłowni gazowych zlokalizowanych w budynku Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji przy ul. Złotej 43 w Kaliszu.
Odsłon: 182 Ostatania zmiana: 2019-08-28
2019-08-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-06
Zmiana [ZP.271.10.57.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 231 Ostatania zmiana: 2019-09-04
2019-08-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-05
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.25.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa nawierzchni twardej ulicy Pogodnej w Kaliszu na odcinku 250m w granicach istniejącego pasa drogowego – etap II
Odsłon: 297 Ostatania zmiana: 2019-10-03
2019-08-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-10
[ZP.271.10.55.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych terenu al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniami
Odsłon: 234 Ostatania zmiana: 2019-08-23
2019-08-23 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.24.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
Odsłon: 343 Ostatania zmiana: 2019-10-04
2019-08-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-30
[ZP.271.10.54.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie oceny stanu technicznego powierzchniowych utrwaleń wykonanych w 2018 r. na ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Ostrowskiej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Serbinowskiej w Kaliszu.
Odsłon: 205 Ostatania zmiana: 2019-08-20
2019-08-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-28
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.23.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa odcinka ulicy Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i w Kaliszu
Odsłon: 272 Ostatania zmiana: 2019-09-04
2019-08-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-09-04
IOWON [ZP.271.1.20.2019] Przetarg nieograniczony - Dostawa i montaż na ul. Piwonickiej w Kaliszu aktywnego oznakowania pionowego z zasilaniem solarnym
Odsłon: 297 Ostatania zmiana: 2019-09-26
2019-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-30
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.22.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 347 Ostatania zmiana: 2019-08-29
2019-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-23
IOWON [ZP.271.1.21.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Św. Michała w Kaliszu
Odsłon: 413 Ostatania zmiana: 2019-10-15
2019-08-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-23
[ZP.271.10.53.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II oraz pl. Św. Józefa w Kaliszu.
Odsłon: 272 Ostatania zmiana: 2019-08-13
2019-08-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-23
[ZP.271.10.52.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3 – etap I od km 0+000 do km 0+233.
Odsłon: 230 Ostatania zmiana: 2019-08-09
2019-08-09 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-19
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.18.2019] Przetarg nieograniczony - Budowa ul. Głogowskiej na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej w Kaliszu
Odsłon: 385 Ostatania zmiana: 2019-08-26
2019-08-06 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-21
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia [ZP.271.1.19.2019] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi osiedlowej wzdłuż budynku mieszkalnego Bogumiła i Barbary nr 6 w Kaliszu
Odsłon: 316 Ostatania zmiana: 2019-09-18
2019-08-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-20
Zmiana [ZP.271.10.51.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę sygnalizacji świetlnych w ciągu al. Wolności, ul. Bankowej i ul. Sukienniczej w Kaliszu.
Odsłon: 284 Ostatania zmiana: 2019-08-07
2019-08-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-13
[ZP.271.10.47.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont pobocza na ul. Nędzerzewskiej w Kaliszu
Odsłon: 336 Ostatania zmiana: 2019-07-29
2019-07-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-05
[ZP.271.10.46.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie oceny stanu technicznego powierzchniowych utrwaleń wykonanych w 2018 r. na ul. M. Curie-Skłodowskiej, ul. Ostrowskiej, ul. Adama Mickiewicza i ul. Serbinowskiej w Kaliszu.
Odsłon: 192 Ostatania zmiana: 2019-07-29
2019-07-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-05
[ZP.271.10.44.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie operatu wodno – prawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Prosny w Kaliszu w km 63+720 wód opadowych i roztopowych.
Odsłon: 236 Ostatania zmiana: 2019-07-29
2019-07-29 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-05