Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.10.48.2019] Zaproszenie do złożenia oferty najkorzystniejszej - wykonanie projektu przebudowy pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II oraz pl. Św. Józefa w Kaliszu
Odsłon: 289 Ostatania zmiana: 2019-07-26
2019-07-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-02
[ZP.271.10.49.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - pełnienie nadzoru inwestorskiego związanego z realizacją zadania pn.: „Przebudowa al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od Ronda Westerplatte do
Odsłon: 280 Ostatania zmiana: 2019-07-26
2019-07-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-30
[ZP.271.10.45.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie odbudowy fragmentu skarpy w ciągu drogi DK 25 wraz z remontem ścieków skarpowych w Kaliszu
Odsłon: 183 Ostatania zmiana: 2019-07-26
2019-07-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-02
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.15.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Dobrzeckiej w Kaliszu
Odsłon: 312 Ostatania zmiana: 2019-08-05
2019-07-24 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-01
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.14.2019] Przetarg nieograniczony - Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na rozbudowę ul. Św. Michała w Kaliszu
Odsłon: 306 Ostatania zmiana: 2019-08-05
2019-07-24 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-01
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.17.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę ul. Śródmiejskiej w Kaliszu na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego
Odsłon: 269 Ostatania zmiana: 2019-07-31
2019-07-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-30
IOWON [ZP.271.1.16.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno – emulsyjnej na zimno typu Slurry Seal na ul. Metalowców w Kaliszu
Odsłon: 322 Ostatania zmiana: 2019-09-03
2019-07-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-08-06
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie przeglądu podstawowego (rocznego) stanu technicznego dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na sieci dróg o łącznej długości 342,842 km wraz z wykonani
Odsłon: 342 Ostatania zmiana: 2019-07-30
2019-07-22 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-31
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa nieodpłatnego używania i pobierania pożytków z nowo
Odsłon: 166 Ostatania zmiana: 2019-07-26
2019-07-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-12
[ZP.271.10.39.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej w Kaliszu.
Odsłon: 332 Ostatania zmiana: 2019-06-28
2019-06-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-04
Zmiany [ZP.271.10.38.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie projektu przebudowy pl. J. Kilińskiego, pl. Jana Pawła II oraz pl. Św. Józefa w Kaliszu
Odsłon: 346 Ostatania zmiana: 2019-07-05
2019-06-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-10
[ZP.271.10.41.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” z funduszy Unii Europejskiej
Odsłon: 211 Ostatania zmiana: 2019-06-26
2019-06-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-04
[ZP.271.10.40.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na remont ulicy Świetlanej w Kaliszu na odc. od ul. Sądziedzkiej do działki 32/3.
Odsłon: 243 Ostatania zmiana: 2019-06-25
2019-06-25 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-02
[ZP.271.10.37.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - cenowej na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Szczypiornickiej w Kaliszu.
Odsłon: 263 Ostatania zmiana: 2019-06-24
2019-06-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-01
ZMIANA [ZP.271.10.36.2019] Zaproszenie do złozenia oferty cenowej - wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych pasa drogowego ul. Starowiejskiej i Szczypiornickiej w Kaliszu.
Odsłon: 234 Ostatania zmiana: 2019-06-24
2019-06-19 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-01
[ZP.271.1.13.2019] Przetarg nieograniczony - Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji
Odsłon: 313 Ostatania zmiana: 2019-08-09
2019-06-17 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-07-02
[ZP.271.10.33.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie i umieszczenie tablic informujących o dofinansowaniu zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” z funduszy Unii Europejskiej
Odsłon: 225 Ostatania zmiana: 2019-06-14
2019-06-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-24
[ZP.271.10.35.2019] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - remont chodnika na ulicy Polnej od ul. Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego w Kaliszu
Odsłon: 261 Ostatania zmiana: 2019-06-13
2019-06-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-25
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.11.2019] Przetarg nieograniczony - Remont nawierzchni jezdni i chodnika drogi osiedlowej wzdłuż budynku mieszkalnego Bogumiła i Barbary nr 6 w Kaliszu
Odsłon: 246 Ostatania zmiana: 2019-07-23
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-27
IOWON [ZP.271.1.10.2019] Przetarg nieograniczony - Remont chodników i zjazdów w ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Zielonej
Odsłon: 315 Ostatania zmiana: 2019-07-29
2019-06-12 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2019-06-27