Zamówienia publiczne


Tytuł Wytworzony Status Koniec
[ZP.271.1.26.2018] Przetarg nieograniczony - Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu
Odsłon: 0 Ostatania zmiana: 2018-06-22
2018-06-22 Zbieranie ofert
16 dni, 21 godzin, 8 minut
2018-07-09
[ZP.271.10.28.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej w Kaliszu – etap II.
Odsłon: 13 Ostatania zmiana: 2018-06-22
2018-06-22 Zbieranie ofert
6 dni, 21 godzin, 13 minut
2018-06-29
[ZP.271.10.27.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na mechaniczne ścinanie poboczy w ciągu wybranych ulic na terenie miasta Kalisza
Odsłon: 13 Ostatania zmiana: 2018-06-22
2018-06-22 Zbieranie ofert
9 dni, 20 godzin, 8 minut
2018-07-02
[ZP.271.10.26.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowę ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 30.
Odsłon: 29 Ostatania zmiana: 2018-06-18
2018-06-18 Zbieranie ofert
2 dni, 19 godzin, 8 minut
2018-06-25
[ZP.271.10.25.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2018-06-14
2018-06-14 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-22
[ZP.271.1.25.2018] Przetarg nieograniczony - Przebudowa al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica
Odsłon: 193 Ostatania zmiana: 2018-06-13
2018-06-13 Zbieranie ofert
5 dni, 21 godzin, 8 minut
2018-06-28
[ZP.271.10.24.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej w Kaliszu – etap II.
Odsłon: 42 Ostatania zmiana: 2018-06-11
2018-06-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-18
[ZP.271.1.24.2018] Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pom
Odsłon: 75 Ostatania zmiana: 2018-06-11
2018-06-11 Zbieranie ofert
3 dni, 21 godzin, 8 minut
2018-06-26
[ZP.271.1.23.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu oraz wyposażenie przystan
Odsłon: 214 Ostatania zmiana: 2018-06-22
2018-06-05 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-21
[ZP.271.10.23.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Wykonanie przeglądu pięcioletniego stanu technicznego dróg administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu na sieci dróg o łącznej długości 311,595 km wraz z wykonaniem przeglą
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2018-06-04
2018-06-04 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-08
[ZP.271.10.22.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - przebudowa ul. Zagorzynek w Kaliszu w zakresie wykonania chodnika na odcinku od pos. nr 34a do pos. nr 30.
Odsłon: 86 Ostatania zmiana: 2018-05-28
2018-05-28 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-06
[ZP.271.1.21.2018] Przetarg nieograniczony - Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu – etap III
Odsłon: 215 Ostatania zmiana: 2018-06-08
2018-05-21 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-07
[ZP.271.10.21.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej w Kaliszu – etap II.
Odsłon: 61 Ostatania zmiana: 2018-05-18
2018-05-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-05-24
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.22.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka ul. Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 121 Ostatania zmiana: 2018-06-18
2018-05-18 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-06-05
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.19.2018] Przetarg nieograniczony - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego
Odsłon: 178 Ostatania zmiana: 2018-05-29
2018-05-11 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-05-28
[ZP.271.10.20.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej w Kaliszu – etap II.
Odsłon: 87 Ostatania zmiana: 2018-04-27
2018-04-27 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-05-10
Informacja z otwarcia ofert [ZP.271.1.18.2018] Przetarg nieograniczony - Wykonanie i odnowa oznakowania poziomego na terenie miasta Kalisza w 2018r. z podziałem na trzy rejony
Odsłon: 176 Ostatania zmiana: 2018-05-24
2018-04-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-05-11
[ZP.271.10.18.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - na wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej dla celów projektowych terenu połączenia ul. Nędzerzewskiej z ul. Piaszczystą w Kaliszu
Odsłon: 58 Ostatania zmiana: 2018-04-26
2018-04-26 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-05-07
UNIEWAŻNIENIE [ZP.271.1.17.2018] Przetarg nieograniczony - Remont odcinka ul. Biskupickiej w Kaliszu
Odsłon: 186 Ostatania zmiana: 2018-05-18
2018-04-20 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-05-07
[ZP.271.1.17.2018] Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie badań wód opadowych i roztopowych na zawartość zawiesin i substancji ropopochodnych wprowadzanych do odbiorników wylotami w Kaliszu.
Odsłon: 66 Ostatania zmiana: 2018-04-13
2018-04-13 Oferty zebrane
(wkrótce ukaże się komunikat)
2018-04-20